Breisjøseter Turisthytte As
Juridisk navn:  Breisjøseter Turisthytte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62493917
Stadsbuøyen 110 Stadsbuøyen 110 Fax:
2580 Folldal 2580 Folldal
Fylke: Kommune:
Innlandet Folldal
Org.nr: 920843603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
-109.09%
Egenkapital  
  
-9.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.066.000 2.028.000
Resultat: -57.000 627.000
Egenkapital: 457.000 507.000
Regnskap for  Breisjøseter Turisthytte As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.066.000 2.028.000
Driftskostnader -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -6.000 -3.000
Resultat før skatt -57.000 627.000
Skattekostnad 7.000 -142.000
Årsresultat -50.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 387.000 187.000
Sum omløpsmidler 138.000 781.000
Sum eiendeler 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 477.000
Sum egenkapital 457.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.057.000 2.028.000
Andre inntekter 8.000 0
Driftsinntekter 2.066.000 2.028.000
Varekostnad -651.000 -663.000
Lønninger -634.000 -599.000
Avskrivning -31.000 -7.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -130.000
Driftskostnader -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -3.000
Finans -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -50.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 61.000 0
Maskiner anlegg 125.000 0
Driftsløsøre 200.000 187.000
Sum varige driftsmidler 387.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 387.000 187.000
Varebeholdning 26.000 0
Kundefordringer 4.000 3.000
Andre fordringer 90.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 18.000 778.000
Sum omløpsmidler 138.000 781.000
Sum eiendeler 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 477.000
Sum egenkapital 457.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000
Leverandørgjeld 18.000 37.000
Betalbar skatt 0 135.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 188.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 525.000 967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 328.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7
Soliditet 8 52.4
Resultatgrad -2.5 3
Rentedekningsgrad -7.3 209.7
Gjeldsgrad 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -9.5 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex