Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bredholt Gård As
Juridisk navn:  Bredholt Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rørkollveien 31 Rørkollveien 31 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 918710493
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.58%
Resultat  
  
-412.9%
Egenkapital  
  
-101.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Resultat: -194.000 62.000 66.000
Egenkapital: -3.000 193.000 145.000
Regnskap for  Bredholt Gård As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Driftskostnader -2.693.000 -2.797.000 -2.418.000
Driftsresultat -193.000 64.000 72.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt -194.000 62.000 66.000
Skattekostnad -2.000 -14.000 -16.000
Årsresultat -196.000 48.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 364.000 484.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 1.127.000 778.000
Sum eiendeler 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 93.000 45.000
Sum egenkapital -3.000 193.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.298.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.637.000 1.890.000 1.878.000
Andre inntekter 864.000 971.000 613.000
Driftsinntekter 2.501.000 2.861.000 2.491.000
Varekostnad -947.000 -989.000 -1.022.000
Lønninger -475.000 -220.000 -391.000
Avskrivning -63.000 -121.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.208.000 -1.448.000 -945.000
Driftskostnader -2.693.000 -2.797.000 -2.418.000
Driftsresultat -193.000 64.000 72.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000
Finans -1.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -196.000 48.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 322.000 351.000 472.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 322.000 351.000 472.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 334.000 364.000 484.000
Varebeholdning 779.000 678.000 684.000
Kundefordringer 85.000 42.000 17.000
Andre fordringer 162.000 145.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 261.000 0
Sum omløpsmidler 1.042.000 1.127.000 778.000
Sum eiendeler 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 93.000 45.000
Sum egenkapital -3.000 193.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 377.000 0 171.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000
Leverandørgjeld 929.000 1.183.000 660.000
Betalbar skatt 0 23.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 47.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 45.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.379.000 1.298.000 1.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.376.000 1.491.000 1.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -171.000 -332.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1
Soliditet -0.2 12.9 11.5
Resultatgrad -7.7 2.2 2.9
Rentedekningsgrad -48.3 1 1
Gjeldsgrad -459.7 6.7 7.7
Total kapitalrentabilitet -13.8 4.4 5.7
Signatur
28.03.2017
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex