Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brattabøelvi Kraft As
Juridisk navn:  Brattabøelvi Kraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Parkveien 33B Parkveien 33B Fax:
0258 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921045417
Aksjekapital: 30.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2697.73%
Egenkapital  
  
-5290.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.231.000 -44.000
Egenkapital: -1.186.000 -22.000
Regnskap for  Brattabøelvi Kraft As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.196.000 -44.000
Driftsresultat -1.196.000 -44.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -35.000 0
Finans -35.000 0
Resultat før skatt -1.231.000 -44.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.231.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 293.000 245.000
Sum omløpsmidler 299.000 8.000
Sum eiendeler 592.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -1.275.000 -44.000
Sum egenkapital -1.186.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 1.596.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 590.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.196.000 -44.000
Driftskostnader -1.196.000 -44.000
Driftsresultat -1.196.000 -44.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -35.000 0
Finans -35.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.231.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 245.000 245.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 47.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 293.000 245.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 210.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 89.000 8.000
Sum omløpsmidler 299.000 8.000
Sum eiendeler 592.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -1.275.000 -44.000
Sum egenkapital -1.186.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.596.000 251.000
Leverandørgjeld 171.000 22.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 590.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 0.3
Soliditet -200.7 -8.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -34.2
Gjeldsgrad -1.5 -12.5
Total kapitalrentabilitet -202.4 -17.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex