Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brasserie Majorstua AS
Juridisk navn:  Brasserie Majorstua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22598020
Grønnegata 10 Bogstadveien 64 Fax: 22604511
0350 Oslo 366 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957697569
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 4/23/1990
Foretakstype: AS
Tidligere navn: brasserie & bar as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.67%
Resultat  
  
-39.01%
Egenkapital  
  
1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.582.000 13.929.000 15.196.000 13.844.000 14.754.000
Resultat: -1.297.000 -933.000 -256.000 -333.000 -808.000
Egenkapital: 405.000 400.000 156.000 352.000 330.000
Regnskap for  Brasserie Majorstua AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.582.000 13.929.000 15.196.000 13.844.000 14.754.000
Driftskostnader -13.855.000 -14.862.000 -15.463.000 -14.182.000 -15.573.000
Driftsresultat -1.274.000 -932.000 -268.000 -339.000 -818.000
Finansinntekter 1.000 4.000 14.000 9.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -4.000 -2.000 -2.000 0
Finans -23.000 0 12.000 7.000 10.000
Resultat før skatt -1.297.000 -933.000 -256.000 -333.000 -808.000
Skattekostnad 297.000 211.000 60.000 80.000 218.000
Årsresultat -1.000.000 -722.000 -196.000 -253.000 -590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 119.000 107.000 47.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.928.000 2.373.000 2.047.000 2.244.000 2.290.000
Sum eiendeler 2.025.000 2.492.000 2.154.000 2.291.000 2.349.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 300.000 56.000 252.000 230.000
Sum egenkapital 405.000 400.000 156.000 352.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.620.000 2.092.000 1.998.000 1.939.000 2.019.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 2.492.000 2.154.000 2.291.000 2.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.582.000 13.929.000 15.196.000 13.844.000 14.754.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.582.000 13.929.000 15.196.000 13.844.000 14.754.000
Varekostnad -3.865.000 -4.593.000 -4.745.000 -4.361.000 -4.558.000
Lønninger -4.749.000 -5.007.000 -5.544.000 -5.212.000 -5.995.000
Avskrivning -18.000 -1.000 0 0 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.223.000 -5.261.000 -5.174.000 -4.609.000 -4.952.000
Driftskostnader -13.855.000 -14.862.000 -15.463.000 -14.182.000 -15.573.000
Driftsresultat -1.274.000 -932.000 -268.000 -339.000 -818.000
Finansinntekter 1.000 4.000 14.000 9.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -4.000 -2.000 -2.000 0
Finans -23.000 0 12.000 7.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000.000 -722.000 -196.000 -253.000 -590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 16.000 94.000 34.000 46.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 90.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 72.000 90.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 97.000 119.000 107.000 47.000 59.000
Varebeholdning 337.000 361.000 281.000 296.000 355.000
Kundefordringer 127.000 168.000 124.000 75.000 84.000
Andre fordringer 1.338.000 1.197.000 65.000 453.000 846.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 646.000 1.576.000 1.421.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 1.928.000 2.373.000 2.047.000 2.244.000 2.290.000
Sum eiendeler 2.025.000 2.492.000 2.154.000 2.291.000 2.349.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 300.000 56.000 252.000 230.000
Sum egenkapital 405.000 400.000 156.000 352.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 201.000 596.000 357.000 351.000 295.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 512.000 504.000 585.000 612.000 635.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 907.000 992.000 1.057.000 976.000 1.089.000
Sum kortsiktig gjeld 1.620.000 2.092.000 1.998.000 1.939.000 2.019.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 2.492.000 2.154.000 2.291.000 2.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000 281.000 49.000 305.000 271.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1.1 1.0
Soliditet 2 16.1 7.2 15.4 14.0
Resultatgrad -10.1 -6.7 -1.8 -2.4 -5.5
Rentedekningsgrad -53.1 -165.0
Gjeldsgrad 4 5.2 12.8 5.5 6.1
Total kapitalrentabilitet -62.9 -37.2 -11.8 -14.4 -34.4
Signatur
30.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex