Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Braskereidfoss Kornsilo Sa
Juridisk navn:  Braskereidfoss Kornsilo Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62429770
Braskereidsvegen 50 Braskereidsvegen 50 Fax: 62429771
2435 Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 910776703
Aksjekapital: 103.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/1953 1
Foretakstype: SA
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-21.95%
Egenkapital  
  
9.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000 45.133.000
Resultat: 1.810.000 2.319.000 1.129.000 2.026.000 1.297.000
Egenkapital: 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000 10.509.000
Regnskap for  Braskereidfoss Kornsilo Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000 45.133.000
Driftskostnader -42.008.000 -43.247.000 -46.077.000 -52.960.000 -43.533.000
Driftsresultat 2.475.000 2.789.000 1.615.000 2.400.000 1.599.000
Finansinntekter 27.000 41.000 25.000 36.000 35.000
Finanskostnader -692.000 -511.000 -511.000 -411.000 -338.000
Finans -665.000 -470.000 -486.000 -375.000 -303.000
Resultat før skatt 1.810.000 2.319.000 1.129.000 2.026.000 1.297.000
Skattekostnad -430.000 -581.000 -319.000 -527.000 -439.000
Årsresultat 1.380.000 1.738.000 810.000 1.498.000 857.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.272.000 9.402.000 7.657.000 4.450.000 4.805.000
Sum omløpsmidler 26.258.000 22.616.000 28.566.000 21.522.000 22.214.000
Sum eiendeler 48.530.000 32.018.000 36.223.000 25.972.000 27.019.000
Sum opptjent egenkapital 15.081.000 13.701.000 11.961.000 11.151.000 9.653.000
Sum egenkapital 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000 10.509.000
Sum langsiktig gjeld 9.311.000 3.650.000 4.650.000 2.200.000 2.600.000
Sum kortsiktig gjeld 23.293.000 13.820.000 18.764.000 11.764.000 13.910.000
Sum gjeld og egenkapital 48.529.000 32.019.000 36.223.000 25.972.000 27.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.989.000 45.942.000 47.612.000 55.249.000 45.044.000
Andre inntekter 493.000 94.000 80.000 111.000 90.000
Driftsinntekter 44.483.000 46.036.000 47.692.000 55.360.000 45.133.000
Varekostnad -36.365.000 -37.390.000 -40.154.000 -45.026.000 -38.576.000
Lønninger -2.382.000 -2.186.000 -2.492.000 -2.039.000 -2.116.000
Avskrivning -1.585.000 -765.000 -809.000 -720.000 -898.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.676.000 -2.906.000 -2.622.000 -5.175.000 -1.943.000
Driftskostnader -42.008.000 -43.247.000 -46.077.000 -52.960.000 -43.533.000
Driftsresultat 2.475.000 2.789.000 1.615.000 2.400.000 1.599.000
Finansinntekter 27.000 41.000 25.000 36.000 35.000
Finanskostnader -692.000 -511.000 -511.000 -411.000 -338.000
Finans -665.000 -470.000 -486.000 -375.000 -303.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.380.000 1.738.000 810.000 1.498.000 857.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 289.000 325.000 342.000 340.000
Fast eiendom 4.755.000 3.987.000 4.350.000 2.672.000 2.987.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.505.000 5.114.000 2.970.000 1.425.000 1.466.000
Sum varige driftsmidler 22.260.000 9.101.000 7.320.000 4.096.000 4.453.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 22.272.000 9.402.000 7.657.000 4.450.000 4.805.000
Varebeholdning 20.293.000 21.434.000 21.993.000 14.390.000 13.795.000
Kundefordringer 4.928.000 825.000 6.129.000 6.277.000 4.151.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.038.000 357.000 444.000 854.000 4.268.000
Sum omløpsmidler 26.258.000 22.616.000 28.566.000 21.522.000 22.214.000
Sum eiendeler 48.530.000 32.018.000 36.223.000 25.972.000 27.019.000
Sum opptjent egenkapital 15.081.000 13.701.000 11.961.000 11.151.000 9.653.000
Sum egenkapital 15.925.000 14.549.000 12.809.000 12.008.000 10.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 103.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.809.000 12.078.000 15.394.000 8.003.000 9.884.000
Sum langsiktig gjeld 9.311.000 3.650.000 4.650.000 2.200.000 2.600.000
Leverandørgjeld 517.000 1.195.000 398.000 821.000 448.000
Betalbar skatt 38.000 543.000 303.000 560.000 520.000
Skyldig offentlige avgifter 314.000 -409.000 1.831.000 1.767.000 2.517.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 615.000 412.000 838.000 614.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 23.293.000 13.820.000 18.764.000 11.764.000 13.910.000
Sum gjeld og egenkapital 48.529.000 32.019.000 36.223.000 25.972.000 27.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.965.000 8.796.000 9.802.000 9.758.000 8.304.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.5 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.4 0.6 0.7
Soliditet 32.8 45.4 35.4 46.2 38.9
Resultatgrad 5.6 6.1 3.4 4.3 3.5
Rentedekningsgrad 3.6 5.5 3.2 5.8 4.8
Gjeldsgrad 2 1.2 1.8 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 8.8 4.5 9.4 6.0
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2020
PROKURA
LEISTAD PER OVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex