Bransjeforeningen Norsk Olje Og Gass
Juridisk navn:  Bransjeforeningen Norsk Olje Og Gass
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51846500
Postboks 8065 Vassbotnen 1 Fax: 51846501
4068 Stavanger 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 956685818
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.84%
Resultat  
  
-99.92%
Egenkapital  
  
-99.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 352.000 220.408.000 176.465.000 235.314.000 211.270.000
Resultat: 11.000 13.518.000 3.513.000 1.324.000 -4.323.000
Egenkapital: 93.000 71.486.000 57.986.000 38.255.000 36.931.000
Regnskap for  Bransjeforeningen Norsk Olje Og Gass
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 352.000 220.408.000 176.465.000 235.314.000 211.270.000
Driftskostnader -344.000 -207.471.000 -173.387.000 -234.528.000 -216.291.000
Driftsresultat 8.000 12.937.000 3.078.000 786.000 -5.021.000
Finansinntekter 3.000 609.000 442.000 557.000 732.000
Finanskostnader 0 -28.000 -7.000 -19.000 -34.000
Finans 3.000 581.000 435.000 538.000 698.000
Resultat før skatt 11.000 13.518.000 3.513.000 1.324.000 -4.323.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 13.518.000 3.513.000 1.324.000 -1.381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.680.000 2.703.000 2.816.000 2.610.000
Sum omløpsmidler 294.000 191.888.000 166.794.000 166.185.000 129.835.000
Sum eiendeler 296.000 194.568.000 169.497.000 169.001.000 132.445.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 71.486.000 57.986.000 38.255.000 36.931.000
Sum egenkapital 93.000 71.486.000 57.986.000 38.255.000 36.931.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 67.347.000 58.230.000 47.224.000 41.757.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 55.735.000 53.281.000 83.522.000 53.757.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 194.568.000 169.497.000 169.001.000 132.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 128.820.000 134.605.000 177.558.000 164.257.000
Andre inntekter 352.000 91.588.000 41.860.000 57.756.000 47.013.000
Driftsinntekter 352.000 220.408.000 176.465.000 235.314.000 211.270.000
Varekostnad -94.000 0 0 0 -3.050.000
Lønninger -118.000 -94.738.000 -99.656.000 -98.863.000 -103.661.000
Avskrivning -1.000 -654.000 -835.000 -691.000 -919.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -112.079.000 -72.896.000 -134.974.000 -108.661.000
Driftskostnader -344.000 -207.471.000 -173.387.000 -234.528.000 -216.291.000
Driftsresultat 8.000 12.937.000 3.078.000 786.000 -5.021.000
Finansinntekter 3.000 609.000 442.000 557.000 732.000
Finanskostnader 0 -28.000 -7.000 -19.000 -34.000
Finans 3.000 581.000 435.000 538.000 698.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 13.518.000 3.513.000 1.324.000 -1.381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000 980.000 980.000 980.000 648.000
Maskiner anlegg 1.000 1.700.000 1.723.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.829.000 1.962.000
Sum varige driftsmidler 2.000 2.680.000 2.703.000 2.809.000 2.610.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 7.000 0
Sum anleggsmidler 2.000 2.680.000 2.703.000 2.816.000 2.610.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 23.349.000 3.260.000 8.612.000 3.525.000
Andre fordringer 12.000 18.383.000 4.067.000 3.247.000 10.881.000
Sum investeringer 0 51.000 56.000 39.000 28.000
Kasse, bank 218.000 150.105.000 159.411.000 154.287.000 115.401.000
Sum omløpsmidler 294.000 191.888.000 166.794.000 166.185.000 129.835.000
Sum eiendeler 296.000 194.568.000 169.497.000 169.001.000 132.445.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 71.486.000 57.986.000 38.255.000 36.931.000
Sum egenkapital 93.000 71.486.000 57.986.000 38.255.000 36.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 67.347.000 58.230.000 47.224.000 41.757.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 67.347.000 58.230.000 47.224.000 41.757.000
Leverandørgjeld 26.000 17.522.000 0 17.585.000 13.015.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 5.601.000 9.405.000 12.819.000 9.199.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 32.612.000 43.876.000 53.118.000 31.543.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 55.735.000 53.281.000 83.522.000 53.757.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 194.568.000 169.497.000 169.001.000 132.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 158.000 136.153.000 113.513.000 82.663.000 76.078.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.4 3.1 2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.2 3.4 3.1 2 2.5
Soliditet 31.3 36.7 34.2 22.6 27.9
Resultatgrad 2.3 5.9 1.7 0.3 -2.4
Rentedekningsgrad 4 439.7 41.4 -126.1
Gjeldsgrad 2.2 1.7 1.9 3.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 7 2.1 0.8 -3.2
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2020
PROKURA HVER FOR SEG
THORVALDSEN KNUT
PROKURA HVER FOR SEG
HODNELAND JAN MAGNUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex