Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brannteknisk Consult AS
Juridisk navn:  Brannteknisk Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72586499
Postboks 171 Heimdal Nyveilia 40 Fax:
7473 Trondheim 7072 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 960436466
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/22/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proff Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.45%
Resultat  
  
-394.74%
Egenkapital  
  
-211.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 97.000 204.000 164.000 200.000 414.000
Resultat: -56.000 19.000 -33.000 56.000 -16.000
Egenkapital: -30.000 27.000 8.000 41.000 -15.000
Regnskap for  Brannteknisk Consult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 97.000 204.000 164.000 200.000 414.000
Driftskostnader -154.000 -184.000 -196.000 -142.000 -427.000
Driftsresultat -56.000 19.000 -32.000 60.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Resultat før skatt -56.000 19.000 -33.000 56.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 19.000 -33.000 56.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 51.000 28.000 70.000 74.000
Sum eiendeler 8.000 51.000 28.000 70.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -73.000 -92.000 -59.000 -115.000
Sum egenkapital -30.000 27.000 8.000 41.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 24.000 20.000 30.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 51.000 28.000 71.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.000 204.000 164.000 200.000 414.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 97.000 204.000 164.000 200.000 414.000
Varekostnad -6.000 -52.000 -11.000 -28.000 -21.000
Lønninger -77.000 -44.000 -89.000 -12.000 -278.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -88.000 -96.000 -102.000 -128.000
Driftskostnader -154.000 -184.000 -196.000 -142.000 -427.000
Driftsresultat -56.000 19.000 -32.000 60.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -56.000 19.000 -33.000 56.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 4.000 7.000 1.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 47.000 21.000 70.000 69.000
Sum omløpsmidler 8.000 51.000 28.000 70.000 74.000
Sum eiendeler 8.000 51.000 28.000 70.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -73.000 -92.000 -59.000 -115.000
Sum egenkapital -30.000 27.000 8.000 41.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 17.000 10.000 18.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 7.000 10.000 12.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 24.000 20.000 30.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 51.000 28.000 71.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 27.000 8.000 40.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.1 1.4 2.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 2.1 1.4 2.3 0.9
Soliditet -428.6 52.9 28.6 57.7 -20.3
Resultatgrad -57.7 9.3 -19.5 3 -3.1
Rentedekningsgrad 1 1 -4.3
Gjeldsgrad -1.2 0.9 2.5 0.7 -5.9
Total kapitalrentabilitet 37.3 -114.3 84.5 -17.6
Signatur
04.10.2011
TORSTEIN FREDRIKSEN
Prokurister
04.10.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
TORSTEIN FREDRIKSEN
TURID HELENE FREDRIKSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex