Brannsprøytas Venner Stiftelsen
Juridisk navn:  Brannsprøytas Venner Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70132484
Postboks 145 Fredsbergvegen 43 Fax:
6001 Ålesund 6009 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979735529
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Moa Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -80.000 0 0 0
Egenkapital: 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Regnskap for  Brannsprøytas Venner Stiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -80.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -80.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -80.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -80.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 72.000 72.000 72.000
Sum egenkapital 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -80.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -80.000 0 0 0
Driftsresultat 0 -80.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -80.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 80.000 80.000 80.000
Sum varige driftsmidler 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 72.000 72.000 72.000
Sum egenkapital 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 450.000 450.000 530.000 530.000 530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -17.8 0 0 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex