Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Br Birkeland Fiskebåtrederi AS
Juridisk navn:  Br Birkeland Fiskebåtrederi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183090
Alfabygget Alfabygget Fax: 56183270
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 974495848
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/12/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.88%
Resultat  
  
40.17%
Egenkapital  
  
39.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 85.921.000 85.175.000 75.519.000 79.693.000 71.609.000
Resultat: 24.065.000 17.168.000 18.703.000 18.994.000 5.953.000
Egenkapital: 48.766.000 34.979.000 36.687.000 37.305.000 36.060.000
Regnskap for  Br Birkeland Fiskebåtrederi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 85.921.000 85.175.000 75.519.000 79.693.000 71.609.000
Driftskostnader -58.476.000 -65.425.000 -54.993.000 -57.967.000 -63.066.000
Driftsresultat 27.445.000 19.750.000 20.526.000 21.726.000 8.544.000
Finansinntekter 692.000 1.336.000 2.606.000 1.826.000 630.000
Finanskostnader -4.071.000 -3.918.000 -4.431.000 -4.558.000 -3.221.000
Finans -3.379.000 -2.582.000 -1.825.000 -2.732.000 -2.591.000
Resultat før skatt 24.065.000 17.168.000 18.703.000 18.994.000 5.953.000
Skattekostnad -5.148.000 -2.919.000 -3.279.000 -3.403.000 -79.000
Årsresultat 18.917.000 14.249.000 15.423.000 15.591.000 5.873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.805.000 112.936.000 124.437.000 187.316.000 120.759.000
Sum omløpsmidler 97.519.000 98.950.000 99.455.000 49.481.000 59.726.000
Sum eiendeler 203.324.000 211.886.000 223.892.000 236.797.000 180.485.000
Sum opptjent egenkapital 32.339.000 18.551.000 20.260.000 20.877.000 19.632.000
Sum egenkapital 48.766.000 34.979.000 36.687.000 37.305.000 36.060.000
Sum langsiktig gjeld 128.863.000 140.739.000 153.377.000 155.240.000 122.417.000
Sum kortsiktig gjeld 25.695.000 36.169.000 33.828.000 44.253.000 22.008.000
Sum gjeld og egenkapital 203.325.000 211.887.000 223.893.000 236.798.000 180.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.921.000 85.175.000 75.519.000 79.693.000 71.609.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.921.000 85.175.000 75.519.000 79.693.000 71.609.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.457.000 -24.434.000 -22.533.000 -23.153.000 -20.737.000
Avskrivning -10.506.000 -11.530.000 -11.494.000 -12.222.000 -11.738.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.466.000 -14.260.000 -9.290.000 -11.710.000 -17.556.000
Driftskostnader -58.476.000 -65.425.000 -54.993.000 -57.967.000 -63.066.000
Driftsresultat 27.445.000 19.750.000 20.526.000 21.726.000 8.544.000
Finansinntekter 692.000 1.336.000 2.606.000 1.826.000 630.000
Finanskostnader -4.071.000 -3.918.000 -4.431.000 -4.558.000 -3.221.000
Finans -3.379.000 -2.582.000 -1.825.000 -2.732.000 -2.591.000
Konsernbidrag -13.787.000 1.708.000 618.000 -1.245.000 3.423.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.917.000 14.249.000 15.423.000 15.591.000 5.873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.946.000 41.826.000 44.706.000 19.726.000 20.959.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.967.000 28.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 66.859.000 71.110.000 79.731.000 89.788.000 99.801.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 77.803.000 0
Sum anleggsmidler 105.805.000 112.936.000 124.437.000 187.316.000 120.759.000
Varebeholdning 1.628.000 1.123.000 1.418.000 1.614.000 1.727.000
Kundefordringer 7.355.000 3.794.000 590.000 21.000 2.248.000
Andre fordringer 2.308.000 2.844.000 6.154.000 4.571.000 1.518.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.295.000 5.246.000 4.188.000 43.276.000 3.984.000
Sum omløpsmidler 97.519.000 98.950.000 99.455.000 49.481.000 59.726.000
Sum eiendeler 203.324.000 211.886.000 223.892.000 236.797.000 180.485.000
Sum opptjent egenkapital 32.339.000 18.551.000 20.260.000 20.877.000 19.632.000
Sum egenkapital 48.766.000 34.979.000 36.687.000 37.305.000 36.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.492.000 14.638.000 16.566.000 18.429.000 19.776.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 128.863.000 140.739.000 153.377.000 155.240.000 122.417.000
Leverandørgjeld 2.442.000 1.504.000 2.119.000 4.001.000 631.000
Betalbar skatt 4.546.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.260.000 9.180.000 8.218.000 8.052.000 6.416.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.447.000 25.485.000 23.491.000 21.507.000 13.447.000
Sum kortsiktig gjeld 25.695.000 36.169.000 33.828.000 44.253.000 22.008.000
Sum gjeld og egenkapital 203.325.000 211.887.000 223.893.000 236.798.000 180.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.824.000 62.781.000 65.627.000 5.228.000 37.718.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.7 2.9 1.1 2.7
Likviditetsgrad 2 3.7 2.7 2.9 1.1 2.7
Soliditet 2 16.5 16.4 15.8 20.0
Resultatgrad 31.9 23.2 27.2 27.3 11.9
Rentedekningsgrad 6.7 5 4.6 4.8 2.8
Gjeldsgrad 3.2 5.1 5.1 5.3 4.0
Total kapitalrentabilitet 13.8 1 10.3 9.9 5.1
Signatur
22.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex