Brønnøysund Rør AS
Juridisk navn:  Brønnøysund Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99520899
Sira Erlends Vei 51 Sira Erlends Vei 51 Fax: 75021593
8906 Brønnøysund 8906 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 824675112
Aksjekapital: 1.620.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/9/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
9.48%
Resultat  
  
80.76%
Egenkapital  
  
9.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.007.000 20.102.000 16.167.000 19.656.000 19.187.000
Resultat: 1.607.000 889.000 82.000 1.169.000 1.487.000
Egenkapital: 5.143.000 4.702.000 4.683.000 4.933.000 4.665.000
Regnskap for  Brønnøysund Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.007.000 20.102.000 16.167.000 19.656.000 19.187.000
Driftskostnader -20.447.000 -19.167.000 -16.044.000 -18.312.000 -17.581.000
Driftsresultat 1.559.000 934.000 123.000 1.344.000 1.606.000
Finansinntekter 158.000 42.000 67.000 32.000 54.000
Finanskostnader -110.000 -87.000 -107.000 -206.000 -173.000
Finans 48.000 -45.000 -40.000 -174.000 -119.000
Resultat før skatt 1.607.000 889.000 82.000 1.169.000 1.487.000
Skattekostnad -355.000 -223.000 -19.000 -354.000 -403.000
Årsresultat 1.252.000 666.000 64.000 815.000 1.084.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.277.000 4.293.000 4.525.000 4.606.000 4.638.000
Sum omløpsmidler 6.675.000 6.282.000 5.136.000 6.528.000 7.059.000
Sum eiendeler 11.952.000 10.575.000 9.661.000 11.134.000 11.697.000
Sum opptjent egenkapital 4.981.000 4.540.000 4.521.000 4.771.000 4.503.000
Sum egenkapital 5.143.000 4.702.000 4.683.000 4.933.000 4.665.000
Sum langsiktig gjeld 2.160.000 1.608.000 2.111.000 2.576.000 2.982.000
Sum kortsiktig gjeld 4.649.000 4.265.000 2.867.000 3.626.000 4.050.000
Sum gjeld og egenkapital 11.952.000 10.575.000 9.661.000 11.135.000 11.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.007.000 20.032.000 16.167.000 19.606.000 19.115.000
Andre inntekter 0 70.000 0 50.000 72.000
Driftsinntekter 22.007.000 20.102.000 16.167.000 19.656.000 19.187.000
Varekostnad -9.355.000 -9.078.000 -6.289.000 -7.727.000 -7.916.000
Lønninger -8.444.000 -7.573.000 -7.140.000 -8.020.000 -7.189.000
Avskrivning -440.000 -490.000 -465.000 -560.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.208.000 -2.026.000 -2.150.000 -2.005.000 -2.012.000
Driftskostnader -20.447.000 -19.167.000 -16.044.000 -18.312.000 -17.581.000
Driftsresultat 1.559.000 934.000 123.000 1.344.000 1.606.000
Finansinntekter 158.000 42.000 67.000 32.000 54.000
Finanskostnader -110.000 -87.000 -107.000 -206.000 -173.000
Finans 48.000 -45.000 -40.000 -174.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -810.000 -648.000 -313.000 -548.000 -554.000
Årsresultat 1.252.000 666.000 64.000 815.000 1.084.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 275.000 265.000 240.000 231.000 237.000
Fast eiendom 2.129.000 1.812.000 1.950.000 2.090.000 2.267.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 471.000 512.000 833.000 982.000 771.000
Sum varige driftsmidler 2.600.000 2.323.000 2.782.000 3.072.000 3.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.402.000 1.705.000 1.503.000 1.303.000 1.363.000
Sum anleggsmidler 5.277.000 4.293.000 4.525.000 4.606.000 4.638.000
Varebeholdning 2.222.000 2.018.000 2.019.000 1.958.000 2.148.000
Kundefordringer 2.166.000 2.355.000 1.455.000 1.750.000 1.813.000
Andre fordringer 123.000 20.000 202.000 217.000 89.000
Sum investeringer 252.000 237.000 222.000 207.000 193.000
Kasse, bank 1.912.000 1.653.000 1.237.000 2.396.000 2.816.000
Sum omløpsmidler 6.675.000 6.282.000 5.136.000 6.528.000 7.059.000
Sum eiendeler 11.952.000 10.575.000 9.661.000 11.134.000 11.697.000
Sum opptjent egenkapital 4.981.000 4.540.000 4.521.000 4.771.000 4.503.000
Sum egenkapital 5.143.000 4.702.000 4.683.000 4.933.000 4.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.160.000 1.608.000 2.111.000 2.576.000 2.982.000
Leverandørgjeld 646.000 806.000 711.000 118.000 654.000
Betalbar skatt 365.000 248.000 28.000 348.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 1.108.000 1.161.000 859.000 1.141.000 1.018.000
Utbytte -810.000 -648.000 -313.000 -548.000 -554.000
Annen kortsiktig gjeld 1.719.000 1.402.000 956.000 1.471.000 1.405.000
Sum kortsiktig gjeld 4.649.000 4.265.000 2.867.000 3.626.000 4.050.000
Sum gjeld og egenkapital 11.952.000 10.575.000 9.661.000 11.135.000 11.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.026.000 2.017.000 2.269.000 2.902.000 3.009.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.3 1.3
Soliditet 4 44.5 48.5 44.3 39.9
Resultatgrad 7.1 4.6 0.8 6.8 8.4
Rentedekningsgrad 14.2 10.7 1.1 6.7 9.6
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.1 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 14.4 9.2 2 12.4 14.2
Signatur
08.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2012
PROKURA HVER FOR SEG
KNUT JONNY GULLVIK
HANNE GRETE MORTENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex