Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Sperre AS
Juridisk navn:  Brødrene Sperre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70124903
Ellingsøyvegen 680 Ellingsøyvegen 680 Fax: 70102710
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 916153120
Aksjekapital: 10.290.000 NOK
Antall ansatte: 187
Etableringsdato: 7/20/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.19%
Resultat  
  
-86.35%
Egenkapital  
  
-2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.037.230.000 1.936.658.000 1.800.307.000 1.721.454.000 1.430.989.000
Resultat: 6.708.000 49.157.000 61.606.000 8.742.000 14.601.000
Egenkapital: 327.527.000 334.925.000 319.067.000 350.136.000 342.842.000
Regnskap for  Brødrene Sperre AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.037.230.000 1.936.658.000 1.800.307.000 1.721.454.000 1.430.989.000
Driftskostnader -2.028.521.000 -1.886.963.000 -1.738.768.000 -1.721.056.000 -1.407.941.000
Driftsresultat 8.708.000 49.695.000 61.539.000 398.000 23.047.000
Finansinntekter 17.296.000 12.719.000 12.801.000 21.239.000 3.766.000
Finanskostnader -19.296.000 -13.257.000 -12.734.000 -12.895.000 -12.212.000
Finans -2.000.000 -538.000 67.000 8.344.000 -8.446.000
Resultat før skatt 6.708.000 49.157.000 61.606.000 8.742.000 14.601.000
Skattekostnad -2.962.000 -11.571.000 -14.802.000 -1.449.000 -3.531.000
Årsresultat 3.746.000 37.586.000 46.803.000 7.293.000 11.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.322.000 157.615.000 175.764.000 240.556.000 227.524.000
Sum omløpsmidler 756.529.000 739.442.000 570.502.000 568.447.000 593.809.000
Sum eiendeler 903.851.000 897.057.000 746.266.000 809.003.000 821.333.000
Sum opptjent egenkapital 317.237.000 324.635.000 308.777.000 339.846.000 332.552.000
Sum egenkapital 327.527.000 334.925.000 319.067.000 350.136.000 342.842.000
Sum langsiktig gjeld 157.390.000 178.210.000 199.030.000 188.994.000 216.347.000
Sum kortsiktig gjeld 418.935.000 383.923.000 228.170.000 269.874.000 262.143.000
Sum gjeld og egenkapital 903.852.000 897.058.000 746.267.000 809.004.000 821.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.029.239.000 1.926.516.000 1.787.458.000 1.714.179.000 1.427.228.000
Andre inntekter 7.991.000 10.143.000 12.849.000 7.275.000 3.760.000
Driftsinntekter 2.037.230.000 1.936.658.000 1.800.307.000 1.721.454.000 1.430.989.000
Varekostnad -1.801.913.000 -1.633.841.000 -1.419.281.000 -1.442.835.000 -1.179.051.000
Lønninger -94.575.000 -97.775.000 -97.021.000 -84.407.000 -85.609.000
Avskrivning -18.926.000 -19.908.000 -20.939.000 -19.970.000 -18.829.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.982.000 -162.163.000 -174.081.000 -148.393.000 -141.063.000
Driftskostnader -2.028.521.000 -1.886.963.000 -1.738.768.000 -1.721.056.000 -1.407.941.000
Driftsresultat 8.708.000 49.695.000 61.539.000 398.000 23.047.000
Finansinntekter 17.296.000 12.719.000 12.801.000 21.239.000 3.766.000
Finanskostnader -19.296.000 -13.257.000 -12.734.000 -12.895.000 -12.212.000
Finans -2.000.000 -538.000 67.000 8.344.000 -8.446.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -20.000.000 -20.000.000 0 -5.000.000
Årsresultat 3.746.000 37.586.000 46.803.000 7.293.000 11.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.608.000 3.398.000 3.671.000 2.256.000 0
Fast eiendom 116.721.000 115.654.000 123.135.000 128.612.000 131.859.000
Maskiner anlegg 25.365.000 35.913.000 46.237.000 49.050.000 35.858.000
Driftsløsøre 44.000 77.000 118.000 164.000 193.000
Sum varige driftsmidler 142.130.000 151.645.000 169.491.000 177.825.000 167.911.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.585.000 2.573.000 2.603.000 60.475.000 59.614.000
Sum anleggsmidler 147.322.000 157.615.000 175.764.000 240.556.000 227.524.000
Varebeholdning 406.136.000 384.110.000 302.809.000 306.350.000 295.414.000
Kundefordringer 297.796.000 299.239.000 207.391.000 221.996.000 247.711.000
Andre fordringer 49.085.000 52.281.000 56.581.000 35.045.000 44.840.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.512.000 3.812.000 3.721.000 5.056.000 5.844.000
Sum omløpsmidler 756.529.000 739.442.000 570.502.000 568.447.000 593.809.000
Sum eiendeler 903.851.000 897.057.000 746.266.000 809.003.000 821.333.000
Sum opptjent egenkapital 317.237.000 324.635.000 308.777.000 339.846.000 332.552.000
Sum egenkapital 327.527.000 334.925.000 319.067.000 350.136.000 342.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.154.000
Gjeld til kredittinstitutt 260.678.000 195.940.000 70.256.000 129.791.000 120.144.000
Sum langsiktig gjeld 157.390.000 178.210.000 199.030.000 188.994.000 216.347.000
Leverandørgjeld 104.144.000 115.140.000 78.211.000 98.401.000 105.576.000
Betalbar skatt 820.000 10.791.000 16.217.000 4.859.000 7.129.000
Skyldig offentlige avgifter 7.076.000 7.365.000 7.097.000 8.674.000 9.645.000
Utbytte -8.000.000 -20.000.000 -20.000.000 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 46.217.000 54.687.000 56.389.000 28.149.000 19.650.000
Sum kortsiktig gjeld 418.935.000 383.923.000 228.170.000 269.874.000 262.143.000
Sum gjeld og egenkapital 903.852.000 897.058.000 746.267.000 809.004.000 821.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.594.000 355.519.000 342.332.000 298.573.000 331.666.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.5 2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.2 1 1.2
Soliditet 36.2 37.3 42.8 43.3 41.7
Resultatgrad 0.4 2.6 3.4 0 1.6
Rentedekningsgrad 0.5 3.7 4.8 0 2.2
Gjeldsgrad 1.8 1.7 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.9 7 1 2.7 3.3
Signatur
11.07.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN, ELLER TO ØVRIGE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SPERRE KJETIL PEDER
SPERRE KRISTOFFER GUNVALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex