Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Raastad AS
Juridisk navn:  Brødrene Raastad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23174100
Håndverksveien 31 Håndverksveien 31 Fax: 23174120
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 915263003
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/1/1965 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.93%
Resultat  
  
281.4%
Egenkapital  
  
96.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 88.314.000 86.643.000 76.143.000 58.601.000 41.833.000
Resultat: 3.856.000 1.011.000 524.000 815.000 385.000
Egenkapital: 6.113.000 3.106.000 2.335.000 1.942.000 1.333.000
Regnskap for  Brødrene Raastad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 88.314.000 86.643.000 76.143.000 58.601.000 41.833.000
Driftskostnader -84.401.000 -85.500.000 -75.494.000 -57.686.000 -41.319.000
Driftsresultat 3.913.000 1.143.000 649.000 915.000 514.000
Finansinntekter 20.000 34.000 52.000 55.000 19.000
Finanskostnader -76.000 -166.000 -177.000 -155.000 -148.000
Finans -56.000 -132.000 -125.000 -100.000 -129.000
Resultat før skatt 3.856.000 1.011.000 524.000 815.000 385.000
Skattekostnad -850.000 -240.000 -131.000 -206.000 -109.000
Årsresultat 3.006.000 771.000 393.000 609.000 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 622.000 1.565.000 2.196.000 2.389.000 1.021.000
Sum omløpsmidler 15.533.000 14.042.000 15.162.000 10.675.000 7.097.000
Sum eiendeler 16.155.000 15.607.000 17.358.000 13.064.000 8.118.000
Sum opptjent egenkapital 5.813.000 2.806.000 2.035.000 1.642.000 1.033.000
Sum egenkapital 6.113.000 3.106.000 2.335.000 1.942.000 1.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.355.000 4.285.000 4.355.000 2.919.000
Sum kortsiktig gjeld 10.042.000 10.147.000 10.738.000 6.766.000 3.865.000
Sum gjeld og egenkapital 16.155.000 15.608.000 17.358.000 13.063.000 8.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.772.000 86.643.000 76.143.000 58.601.000 41.833.000
Andre inntekter 542.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 88.314.000 86.643.000 76.143.000 58.601.000 41.833.000
Varekostnad -65.735.000 -67.699.000 -58.615.000 -45.297.000 -31.899.000
Lønninger -11.858.000 -12.616.000 -11.499.000 -8.084.000 -6.028.000
Avskrivning -276.000 -629.000 -710.000 -379.000 -353.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.532.000 -4.556.000 -4.670.000 -3.926.000 -3.039.000
Driftskostnader -84.401.000 -85.500.000 -75.494.000 -57.686.000 -41.319.000
Driftsresultat 3.913.000 1.143.000 649.000 915.000 514.000
Finansinntekter 20.000 34.000 52.000 55.000 19.000
Finanskostnader -76.000 -166.000 -177.000 -155.000 -148.000
Finans -56.000 -132.000 -125.000 -100.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.006.000 771.000 393.000 609.000 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 63.000 19.000 0 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.197.000 1.826.000 2.084.000 0
Driftsløsøre 103.000 0 0 0 647.000
Sum varige driftsmidler 103.000 1.197.000 1.826.000 2.084.000 647.000
Sum finansielle anleggsmidler 403.000 305.000 351.000 305.000 305.000
Sum anleggsmidler 622.000 1.565.000 2.196.000 2.389.000 1.021.000
Varebeholdning 1.126.000 1.720.000 954.000 908.000 460.000
Kundefordringer 8.044.000 7.938.000 9.839.000 5.537.000 4.567.000
Andre fordringer 4.106.000 3.932.000 3.437.000 3.235.000 1.847.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.258.000 452.000 932.000 995.000 223.000
Sum omløpsmidler 15.533.000 14.042.000 15.162.000 10.675.000 7.097.000
Sum eiendeler 16.155.000 15.607.000 17.358.000 13.064.000 8.118.000
Sum opptjent egenkapital 5.813.000 2.806.000 2.035.000 1.642.000 1.033.000
Sum egenkapital 6.113.000 3.106.000 2.335.000 1.942.000 1.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 281.000 0 0 78.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.355.000 4.285.000 4.355.000 2.919.000
Leverandørgjeld 7.018.000 7.241.000 8.487.000 5.057.000 2.764.000
Betalbar skatt 903.000 285.000 167.000 120.000 0
Skyldig offentlige avgifter 713.000 715.000 660.000 513.000 402.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.409.000 1.625.000 1.424.000 1.076.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 10.042.000 10.147.000 10.738.000 6.766.000 3.865.000
Sum gjeld og egenkapital 16.155.000 15.608.000 17.358.000 13.063.000 8.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.491.000 3.895.000 4.424.000 3.909.000 3.232.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.4 1.8
Soliditet 37.8 19.9 13.5 14.9 16.4
Resultatgrad 4.4 1.3 0.9 1.6 1.2
Rentedekningsgrad 51.5 6.9 3.7 5.9 3.6
Gjeldsgrad 1.6 4 6.4 5.7 5.1
Total kapitalrentabilitet 24.3 7.5 4 7.4 6.6
Signatur
08.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex