Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Melby AS
Juridisk navn:  Brødrene Melby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62529421
Hjellumvegen 96 Hjellumvegen 96 Fax: 62534442
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 874384372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 3/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.12%
Resultat  
  
27.65%
Egenkapital  
  
8.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.402.000 21.427.000 25.833.000 24.905.000 27.328.000
Resultat: 1.759.000 1.378.000 3.441.000 3.386.000 3.688.000
Egenkapital: 3.969.000 3.651.000 3.557.000 2.587.000 3.234.000
Regnskap for  Brødrene Melby AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.402.000 21.427.000 25.833.000 24.905.000 27.328.000
Driftskostnader -19.641.000 -20.059.000 -22.396.000 -21.579.000 -23.722.000
Driftsresultat 1.761.000 1.368.000 3.438.000 3.325.000 3.606.000
Finansinntekter 19.000 66.000 19.000 65.000 84.000
Finanskostnader -20.000 -55.000 -15.000 -4.000 -2.000
Finans -1.000 11.000 4.000 61.000 82.000
Resultat før skatt 1.759.000 1.378.000 3.441.000 3.386.000 3.688.000
Skattekostnad -441.000 -285.000 -970.000 -933.000 -1.000.000
Årsresultat 1.318.000 1.093.000 2.471.000 2.453.000 2.689.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 696.000 891.000 1.217.000 1.549.000
Sum omløpsmidler 8.531.000 8.269.000 11.448.000 9.871.000 9.086.000
Sum eiendeler 9.014.000 8.965.000 12.339.000 11.088.000 10.635.000
Sum opptjent egenkapital 3.869.000 3.551.000 3.457.000 2.487.000 3.134.000
Sum egenkapital 3.969.000 3.651.000 3.557.000 2.587.000 3.234.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.045.000 5.314.000 8.781.000 8.501.000 7.401.000
Sum gjeld og egenkapital 9.014.000 8.965.000 12.338.000 11.088.000 10.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.283.000 21.427.000 25.833.000 24.905.000 27.294.000
Andre inntekter 119.000 0 0 0 34.000
Driftsinntekter 21.402.000 21.427.000 25.833.000 24.905.000 27.328.000
Varekostnad -7.586.000 -8.620.000 -10.851.000 -11.861.000 -13.467.000
Lønninger -9.245.000 -8.895.000 -8.970.000 -7.477.000 -7.992.000
Avskrivning -298.000 -330.000 -326.000 -332.000 -306.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.512.000 -2.214.000 -2.249.000 -1.909.000 -1.957.000
Driftskostnader -19.641.000 -20.059.000 -22.396.000 -21.579.000 -23.722.000
Driftsresultat 1.761.000 1.368.000 3.438.000 3.325.000 3.606.000
Finansinntekter 19.000 66.000 19.000 65.000 84.000
Finanskostnader -20.000 -55.000 -15.000 -4.000 -2.000
Finans -1.000 11.000 4.000 61.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.500.000 0 -1.000.000
Årsresultat 1.318.000 1.093.000 2.471.000 2.453.000 2.689.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 5.000 15.000 25.000
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 15.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 473.000 678.000 868.000 1.184.000 1.506.000
Sum varige driftsmidler 473.000 678.000 868.000 1.184.000 1.506.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 483.000 696.000 891.000 1.217.000 1.549.000
Varebeholdning 467.000 402.000 367.000 295.000 288.000
Kundefordringer 2.257.000 2.345.000 6.893.000 4.774.000 5.210.000
Andre fordringer 405.000 448.000 605.000 659.000 526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.403.000 5.074.000 3.584.000 4.143.000 3.062.000
Sum omløpsmidler 8.531.000 8.269.000 11.448.000 9.871.000 9.086.000
Sum eiendeler 9.014.000 8.965.000 12.339.000 11.088.000 10.635.000
Sum opptjent egenkapital 3.869.000 3.551.000 3.457.000 2.487.000 3.134.000
Sum egenkapital 3.969.000 3.651.000 3.557.000 2.587.000 3.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 598.000 1.302.000 2.010.000 1.280.000 1.531.000
Betalbar skatt 441.000 285.000 970.000 933.000 1.000.000
Skyldig offentlige avgifter 1.593.000 1.450.000 2.100.000 1.571.000 1.470.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.500.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.413.000 1.276.000 2.202.000 4.716.000 2.399.000
Sum kortsiktig gjeld 5.045.000 5.314.000 8.781.000 8.501.000 7.401.000
Sum gjeld og egenkapital 9.014.000 8.965.000 12.338.000 11.088.000 10.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.486.000 2.955.000 2.667.000 1.370.000 1.685.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2
Soliditet 4 40.7 28.8 23.3 30.4
Resultatgrad 8.2 6.4 13.3 13.4 13.2
Rentedekningsgrad 8 24.9 229.2 847.5 1845.0
Gjeldsgrad 1.3 1.5 2.5 3.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 19.7 1 2 30.6 34.7
Signatur
16.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex