Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Johansen Skyssbåter AS
Juridisk navn:  Brødrene Johansen Skyssbåter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75774329
Smineslia 24 Smineslia 24 Fax: 75774138
8590 Kjøpsvik 8590 Kjøpsvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 975957128
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/5/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.09%
Resultat  
  
9650%
Egenkapital  
  
15.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.459.000 4.817.000 5.085.000 5.079.000 2.797.000
Resultat: 955.000 -10.000 335.000 1.463.000 161.000
Egenkapital: 5.521.000 4.781.000 4.794.000 4.549.000 3.460.000
Regnskap for  Brødrene Johansen Skyssbåter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.459.000 4.817.000 5.085.000 5.079.000 2.797.000
Driftskostnader -5.513.000 -5.528.000 -4.761.000 -3.651.000 -2.676.000
Driftsresultat 945.000 -710.000 324.000 1.429.000 121.000
Finansinntekter 10.000 700.000 12.000 35.000 41.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 10.000 700.000 11.000 35.000 41.000
Resultat før skatt 955.000 -10.000 335.000 1.463.000 161.000
Skattekostnad -215.000 -2.000 -91.000 -375.000 -56.000
Årsresultat 740.000 -13.000 245.000 1.089.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.889.000 4.372.000 4.543.000 1.344.000 1.365.000
Sum omløpsmidler 5.787.000 4.796.000 4.119.000 4.243.000 2.598.000
Sum eiendeler 10.676.000 9.168.000 8.662.000 5.587.000 3.963.000
Sum opptjent egenkapital 5.271.000 4.531.000 4.544.000 4.299.000 3.210.000
Sum egenkapital 5.521.000 4.781.000 4.794.000 4.549.000 3.460.000
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 3.187.000 3.092.000 82.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 1.854.000 1.200.000 777.000 957.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 10.676.000 9.168.000 8.663.000 5.588.000 3.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.809.000 4.818.000 5.085.000 5.062.000 2.797.000
Andre inntekter 1.650.000 -1.000 0 17.000 0
Driftsinntekter 6.459.000 4.817.000 5.085.000 5.079.000 2.797.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.769.000 -4.120.000 -3.081.000 -1.948.000 -1.575.000
Avskrivning -172.000 -172.000 -172.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.572.000 -1.236.000 -1.508.000 -1.703.000 -1.101.000
Driftskostnader -5.513.000 -5.528.000 -4.761.000 -3.651.000 -2.676.000
Driftsresultat 945.000 -710.000 324.000 1.429.000 121.000
Finansinntekter 10.000 700.000 12.000 35.000 41.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 10.000 700.000 11.000 35.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 740.000 -13.000 245.000 1.089.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 63.000 80.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.918.000 3.090.000 3.262.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.971.000 1.282.000 1.281.000 1.281.000 1.286.000
Sum anleggsmidler 4.889.000 4.372.000 4.543.000 1.344.000 1.365.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 160.000 0 11.000 4.000 0
Andre fordringer 72.000 72.000 86.000 93.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.555.000 4.034.000 4.021.000 4.146.000 2.547.000
Sum omløpsmidler 5.787.000 4.796.000 4.119.000 4.243.000 2.598.000
Sum eiendeler 10.676.000 9.168.000 8.662.000 5.587.000 3.963.000
Sum opptjent egenkapital 5.271.000 4.531.000 4.544.000 4.299.000 3.210.000
Sum egenkapital 5.521.000 4.781.000 4.794.000 4.549.000 3.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 125.000 22.000 19.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 3.187.000 3.092.000 82.000 82.000
Leverandørgjeld 298.000 169.000 106.000 29.000 48.000
Betalbar skatt 112.000 0 9.000 358.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 654.000 237.000 219.000 93.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 790.000 794.000 443.000 477.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.854.000 1.200.000 777.000 957.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 10.676.000 9.168.000 8.663.000 5.588.000 3.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.933.000 3.596.000 3.342.000 3.286.000 2.177.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4 5.3 4.4 6.2
Likviditetsgrad 2 3.1 4 5.3 4.4 6.2
Soliditet 51.7 52.1 55.3 81.4 87.3
Resultatgrad 14.6 -14.7 6.4 28.1 4.3
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 -0.1 3.9 26.2 4.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex