Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødrene Brubakken AS
Juridisk navn:  Brødrene Brubakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981419
Storgata 12 Storgata 12 Fax: 35981916
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 910847759
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/26/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.15%
Resultat  
  
106.27%
Egenkapital  
  
3.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.646.000 8.382.000 8.168.000 8.687.000 8.939.000
Resultat: 16.000 -255.000 -294.000 43.000 99.000
Egenkapital: 479.000 463.000 717.000 1.011.000 968.000
Regnskap for  Brødrene Brubakken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.646.000 8.382.000 8.168.000 8.687.000 8.939.000
Driftskostnader -8.578.000 -8.596.000 -8.456.000 -8.642.000 -8.843.000
Driftsresultat 68.000 -213.000 -289.000 45.000 97.000
Finansinntekter 4.000 7.000 7.000 10.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -12.000 -13.000 -16.000
Finans -52.000 -42.000 -5.000 -3.000 2.000
Resultat før skatt 16.000 -255.000 -294.000 43.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -255.000 -294.000 43.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 628.000 719.000 853.000 454.000 495.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.375.000 1.457.000 1.403.000 1.373.000
Sum eiendeler 1.956.000 2.094.000 2.310.000 1.857.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 343.000 597.000 891.000 848.000
Sum egenkapital 479.000 463.000 717.000 1.011.000 968.000
Sum langsiktig gjeld 832.000 914.000 993.000 260.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 718.000 600.000 586.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 1.957.000 2.095.000 2.310.000 1.857.000 1.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.646.000 8.371.000 8.168.000 8.687.000 8.897.000
Andre inntekter 0 11.000 0 0 42.000
Driftsinntekter 8.646.000 8.382.000 8.168.000 8.687.000 8.939.000
Varekostnad -4.182.000 -3.943.000 -4.043.000 -4.384.000 -4.681.000
Lønninger -3.035.000 -3.344.000 -3.180.000 -2.975.000 -2.996.000
Avskrivning -131.000 -134.000 -100.000 -89.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.230.000 -1.175.000 -1.133.000 -1.194.000 -1.082.000
Driftskostnader -8.578.000 -8.596.000 -8.456.000 -8.642.000 -8.843.000
Driftsresultat 68.000 -213.000 -289.000 45.000 97.000
Finansinntekter 4.000 7.000 7.000 10.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -12.000 -13.000 -16.000
Finans -52.000 -42.000 -5.000 -3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -255.000 -294.000 43.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 575.000 706.000 840.000 441.000 485.000
Sum varige driftsmidler 575.000 706.000 840.000 441.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 13.000 13.000 13.000 10.000
Sum anleggsmidler 628.000 719.000 853.000 454.000 495.000
Varebeholdning 489.000 502.000 425.000 411.000 406.000
Kundefordringer 338.000 332.000 305.000 303.000 275.000
Andre fordringer 71.000 25.000 216.000 15.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 516.000 512.000 674.000 622.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.375.000 1.457.000 1.403.000 1.373.000
Sum eiendeler 1.956.000 2.094.000 2.310.000 1.857.000 1.868.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 343.000 597.000 891.000 848.000
Sum egenkapital 479.000 463.000 717.000 1.011.000 968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 832.000 914.000 993.000 260.000 334.000
Leverandørgjeld 34.000 59.000 94.000 76.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 281.000 195.000 232.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 378.000 311.000 279.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 718.000 600.000 586.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 1.957.000 2.095.000 2.310.000 1.857.000 1.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 682.000 657.000 857.000 817.000 807.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 2.4 2.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.7 1.7 1.8
Soliditet 24.5 22.1 3 54.4 51.8
Resultatgrad 0.8 -2.5 -3.5 0.5 1.1
Rentedekningsgrad 1.2 -4.3 -24.1 3.5 7.2
Gjeldsgrad 3.1 3.5 2.2 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 -9.8 -12.2 3 6.2
Signatur
14.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2013
PROKURA HVER FOR SEG
STEINAR BRUBAKKEN
OLAV BRUBAKKEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex