Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brødløs Bakeriutsalg As
Juridisk navn:  Brødløs Bakeriutsalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
B R A Veien 55 B R A Veien 55 Fax:
1782 Halden 1782 Halden
Fylke: Kommune:
Østfold Halden
Org.nr: 919276312
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/8/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Viking Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 7.395.000
Resultat: 555.000
Egenkapital: 444.000
Regnskap for  Brødløs Bakeriutsalg As
Resultat 2017
Driftsinntekter 7.395.000
Driftskostnader -6.834.000
Driftsresultat 560.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -9.000
Finans -5.000
Resultat før skatt 555.000
Skattekostnad -141.000
Årsresultat 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000
Sum omløpsmidler 1.199.000
Sum eiendeler 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 414.000
Sum egenkapital 444.000
Sum langsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.385.000
Andre inntekter 10.000
Driftsinntekter 7.395.000
Varekostnad -3.837.000
Lønninger -2.426.000
Avskrivning -68.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -503.000
Driftskostnader -6.834.000
Driftsresultat 560.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -9.000
Finans -5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 272.000
Sum varige driftsmidler 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 272.000
Varebeholdning 59.000
Kundefordringer 61.000
Andre fordringer 130.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 949.000
Sum omløpsmidler 1.199.000
Sum eiendeler 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 414.000
Sum egenkapital 444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 32.000
Leverandørgjeld 385.000
Betalbar skatt 141.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 30.2
Resultatgrad 7.6
Rentedekningsgrad 62.2
Gjeldsgrad 2.3
Total kapitalrentabilitet 38.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex