Bp Pubutvikling AS
Juridisk navn:  Bp Pubutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22836484
Rådhusgata 32 Holmens gate 3 Fax: 22834646
0151 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965497633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 10/1/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
5.87%
Resultat  
  
14.34%
Egenkapital  
  
41.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.699.000 45.053.000 42.885.000 40.843.000 39.149.000
Resultat: 11.698.000 10.231.000 7.601.000 5.796.000 5.293.000
Egenkapital: 12.329.000 8.692.000 7.383.000 7.859.000 7.574.000
Regnskap for  Bp Pubutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.699.000 45.053.000 42.885.000 40.843.000 39.149.000
Driftskostnader -35.434.000 -34.005.000 -34.967.000 -34.106.000 -32.640.000
Driftsresultat 12.265.000 11.048.000 7.918.000 6.736.000 6.510.000
Finansinntekter 212.000 189.000 190.000 216.000 219.000
Finanskostnader -778.000 -1.005.000 -506.000 -1.157.000 -1.435.000
Finans -566.000 -816.000 -316.000 -941.000 -1.216.000
Resultat før skatt 11.698.000 10.231.000 7.601.000 5.796.000 5.293.000
Skattekostnad -2.766.000 -2.382.000 -2.078.000 -1.510.000 -1.437.000
Årsresultat 8.932.000 7.849.000 5.524.000 4.285.000 3.857.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.748.000 7.879.000 8.563.000 7.288.000 8.892.000
Sum omløpsmidler 15.377.000 14.830.000 10.360.000 11.656.000 8.667.000
Sum eiendeler 23.125.000 22.709.000 18.923.000 18.944.000 17.559.000
Sum opptjent egenkapital 12.229.000 8.592.000 7.283.000 7.759.000 7.474.000
Sum egenkapital 12.329.000 8.692.000 7.383.000 7.859.000 7.574.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 166.000 540.000
Sum kortsiktig gjeld 10.796.000 14.017.000 11.540.000 10.918.000 9.446.000
Sum gjeld og egenkapital 23.125.000 22.709.000 18.924.000 18.943.000 17.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.528.000 43.854.000 41.762.000 39.588.000 37.935.000
Andre inntekter 1.171.000 1.200.000 1.122.000 1.255.000 1.214.000
Driftsinntekter 47.699.000 45.053.000 42.885.000 40.843.000 39.149.000
Varekostnad -13.188.000 -12.828.000 -13.167.000 -12.586.000 -12.055.000
Lønninger -7.867.000 -7.133.000 -6.983.000 -7.189.000 -7.012.000
Avskrivning -750.000 -782.000 -1.153.000 -1.172.000 -1.192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.629.000 -13.262.000 -13.664.000 -13.159.000 -12.381.000
Driftskostnader -35.434.000 -34.005.000 -34.967.000 -34.106.000 -32.640.000
Driftsresultat 12.265.000 11.048.000 7.918.000 6.736.000 6.510.000
Finansinntekter 212.000 189.000 190.000 216.000 219.000
Finanskostnader -778.000 -1.005.000 -506.000 -1.157.000 -1.435.000
Finans -566.000 -816.000 -316.000 -941.000 -1.216.000
Konsernbidrag -1.794.000 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -5.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 8.932.000 7.849.000 5.524.000 4.285.000 3.857.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 20.000 3.000 11.000 19.000
Fast eiendom 2.382.000 2.794.000 3.141.000 1.105.000 1.432.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 586.000 512.000 650.000 1.394.000 1.965.000
Sum varige driftsmidler 2.968.000 3.307.000 3.791.000 2.499.000 3.396.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.738.000 4.552.000 4.769.000 4.777.000 5.476.000
Sum anleggsmidler 7.748.000 7.879.000 8.563.000 7.288.000 8.892.000
Varebeholdning 1.941.000 1.960.000 2.048.000 1.916.000 1.937.000
Kundefordringer 268.000 332.000 388.000 752.000 453.000
Andre fordringer 12.929.000 3.185.000 973.000 861.000 918.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 9.354.000 6.952.000 8.127.000 5.358.000
Sum omløpsmidler 15.377.000 14.830.000 10.360.000 11.656.000 8.667.000
Sum eiendeler 23.125.000 22.709.000 18.923.000 18.944.000 17.559.000
Sum opptjent egenkapital 12.229.000 8.592.000 7.283.000 7.759.000 7.474.000
Sum egenkapital 12.329.000 8.692.000 7.383.000 7.859.000 7.574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 166.000 334.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 166.000 540.000
Leverandørgjeld 1.334.000 1.463.000 1.603.000 1.611.000 1.256.000
Betalbar skatt 2.062.000 1.943.000 2.243.000 1.678.000 1.632.000
Skyldig offentlige avgifter 1.956.000 1.756.000 1.595.000 1.460.000 1.411.000
Utbytte -3.500.000 -5.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.444.000 3.855.000 3.099.000 2.169.000 2.147.000
Sum kortsiktig gjeld 10.796.000 14.017.000 11.540.000 10.918.000 9.446.000
Sum gjeld og egenkapital 23.125.000 22.709.000 18.924.000 18.943.000 17.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.581.000 813.000 -1.180.000 738.000 -779.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.7 0.9 0.8
Soliditet 53.3 38.3 3 41.5 43.1
Resultatgrad 25.7 24.5 18.5 16.5 16.6
Rentedekningsgrad 15.8 1 15.6 5.8 4.7
Gjeldsgrad 0.9 1.6 1.6 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 5 49.5 42.8 36.7 38.3
Signatur
15.05.2012
DAGLIG LEDER ELLER STYRET I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2012
PROKURA HVER FOR SEG
STEN ANFELDT NILSEN
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex