Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borgund Elveeigarlag Sa
Juridisk navn:  Borgund Elveeigarlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Knut Opdal Strondi 293 C/O Knut Opdal Strondi 293 Fax:
6888 Borgund 6888 Borgund
Fylke: Kommune:
Vestland Lærdal
Org.nr: 819928932
Aksjekapital: 96.000 NOK
Etableringsdato: 8/9/2018 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
7.29%
Resultat  
  
70.21%
Egenkapital  
  
16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 103.000 96.000
Resultat: 80.000 47.000
Egenkapital: 439.000 377.000
Regnskap for  Borgund Elveeigarlag Sa
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 103.000 96.000
Driftskostnader -23.000 -49.000
Driftsresultat 80.000 47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 80.000 47.000
Skattekostnad -18.000 -11.000
Årsresultat 62.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 457.000 388.000
Sum eiendeler 457.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 281.000
Sum egenkapital 439.000 377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 96.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 103.000 96.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -49.000
Driftskostnader -23.000 -49.000
Driftsresultat 80.000 47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 62.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 457.000 388.000
Sum omløpsmidler 457.000 388.000
Sum eiendeler 457.000 388.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 281.000
Sum egenkapital 439.000 377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 18.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 439.000 377.000
Likviditetsgrad 1 25.4 35.3
Likviditetsgrad 2 25.4 35.3
Soliditet 96.1 97.2
Resultatgrad 77.7 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 17.5 12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex