Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borgensenteret As
Juridisk navn:  Borgensenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53741602
Borgenveien 120 Borgenveien 120 Fax:
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 919331380
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/6/1969 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.4%
Resultat  
  
-391.84%
Egenkapital  
  
-5.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000 1.732.000
Resultat: -143.000 49.000 984.000 1.542.000 819.000
Egenkapital: 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000 6.957.000
Regnskap for  Borgensenteret As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000 1.732.000
Driftskostnader -2.088.000 -1.683.000 -971.000 -1.418.000 -974.000
Driftsresultat -157.000 35.000 970.000 1.428.000 758.000
Finansinntekter 15.000 14.000 15.000 115.000 62.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 14.000 14.000 114.000 61.000
Resultat før skatt -143.000 49.000 984.000 1.542.000 819.000
Skattekostnad 30.000 22.000 -202.000 -324.000 -233.000
Årsresultat -113.000 71.000 782.000 1.110.000 586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000 5.964.000
Sum omløpsmidler 3.215.000 4.015.000 4.667.000 4.202.000 5.356.000
Sum eiendeler 9.229.000 9.827.000 10.598.000 10.188.000 11.320.000
Sum opptjent egenkapital 7.142.000 7.568.000 7.809.000 7.340.000 6.457.000
Sum egenkapital 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000 6.957.000
Sum langsiktig gjeld 1.018.000 1.265.000 1.579.000 1.815.000 3.875.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 495.000 710.000 533.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 9.228.000 9.828.000 10.598.000 10.188.000 11.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 192.000 21.000 0 1.114.000 74.000
Andre inntekter 1.739.000 1.697.000 1.942.000 1.732.000 1.658.000
Driftsinntekter 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000 1.732.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 -7.000
Lønninger -531.000 -296.000 -353.000 -301.000 -347.000
Avskrivning -92.000 -119.000 -110.000 -121.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.465.000 -1.268.000 -508.000 -994.000 -482.000
Driftskostnader -2.088.000 -1.683.000 -971.000 -1.418.000 -974.000
Driftsresultat -157.000 35.000 970.000 1.428.000 758.000
Finansinntekter 15.000 14.000 15.000 115.000 62.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 15.000 14.000 14.000 114.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -313.000 -313.000 -313.000 -227.000 -3.000.000
Årsresultat -113.000 71.000 782.000 1.110.000 586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.922.000 5.697.000 5.766.000 5.779.000 5.705.000
Maskiner anlegg 92.000 115.000 166.000 207.000 259.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000 5.964.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000 5.964.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 87.000 107.000 158.000 186.000
Andre fordringer 0 0 23.000 38.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.207.000 3.928.000 4.537.000 4.006.000 5.141.000
Sum omløpsmidler 3.215.000 4.015.000 4.667.000 4.202.000 5.356.000
Sum eiendeler 9.229.000 9.827.000 10.598.000 10.188.000 11.320.000
Sum opptjent egenkapital 7.142.000 7.568.000 7.809.000 7.340.000 6.457.000
Sum egenkapital 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000 6.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 708.000 738.000 788.000 836.000 885.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.018.000 1.265.000 1.579.000 1.815.000 3.875.000
Leverandørgjeld 77.000 54.000 42.000 60.000 98.000
Betalbar skatt 0 28.000 250.000 374.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 12.000 19.000 2.000 46.000
Utbytte -313.000 -313.000 -313.000 -227.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 40.000 38.000 32.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 495.000 710.000 533.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 9.228.000 9.828.000 10.598.000 10.188.000 11.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.647.000 3.520.000 3.957.000 3.669.000 4.867.000
Likviditetsgrad 1 5.7 8.1 6.6 7.9 11.0
Likviditetsgrad 2 5.7 8.1 6.6 7.9 11.0
Soliditet 82.8 82.1 78.4 7 61.5
Resultatgrad -8.1 2 49.9 50.2 43.8
Rentedekningsgrad 9 1 820.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 0.5 9.3 15.1 7.2
Signatur
09.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex