Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Borgen Sangkor
Juridisk navn:  Borgen Sangkor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69163874
C/O Per Gunnar Støa Riseveien 19 C/O Per Gunnar Støa Riseveien 19 Fax:
1738 Borgenhaugen 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 983808050
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 152.000
Resultat: 46.000
Egenkapital: 192.000
Regnskap for  Borgen Sangkor
Resultat 2009
Driftsinntekter 152.000
Driftskostnader -105.000
Driftsresultat 46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 46.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 192.000
Sum eiendeler 192.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 192.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 152.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -105.000
Driftskostnader -105.000
Driftsresultat 46.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 192.000
Sum omløpsmidler 192.000
Sum eiendeler 192.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 30.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 24.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex