Borge Installasjon AS
Juridisk navn:  Borge Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32250100
Postboks 54 Semsveien 46 Fax: 32250109
3301 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 951136662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.45%
Resultat  
  
-1.19%
Egenkapital  
  
11.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 49.726.000 47.606.000 54.023.000 41.275.000 28.063.000
Resultat: 8.541.000 8.644.000 8.392.000 5.167.000 2.149.000
Egenkapital: 6.971.000 6.270.000 5.668.000 5.307.000 4.704.000
Regnskap for  Borge Installasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 49.726.000 47.606.000 54.023.000 41.275.000 28.063.000
Driftskostnader -40.989.000 -38.878.000 -45.656.000 -36.136.000 -25.942.000
Driftsresultat 8.737.000 8.728.000 8.366.000 5.139.000 2.122.000
Finansinntekter 44.000 45.000 41.000 33.000 36.000
Finanskostnader -239.000 -130.000 -16.000 -5.000 -9.000
Finans -195.000 -85.000 25.000 28.000 27.000
Resultat før skatt 8.541.000 8.644.000 8.392.000 5.167.000 2.149.000
Skattekostnad -1.840.000 -2.042.000 -2.031.000 -1.264.000 -602.000
Årsresultat 6.701.000 6.602.000 6.361.000 3.903.000 1.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 589.000 708.000 472.000 42.000
Sum omløpsmidler 31.266.000 27.952.000 25.675.000 17.912.000 11.095.000
Sum eiendeler 31.711.000 28.541.000 26.383.000 18.384.000 11.137.000
Sum opptjent egenkapital 6.871.000 6.170.000 5.568.000 5.207.000 4.604.000
Sum egenkapital 6.971.000 6.270.000 5.668.000 5.307.000 4.704.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.739.000 22.272.000 20.715.000 13.077.000 6.433.000
Sum gjeld og egenkapital 31.710.000 28.542.000 26.383.000 18.384.000 11.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.726.000 47.561.000 54.023.000 41.275.000 28.023.000
Andre inntekter 0 45.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 49.726.000 47.606.000 54.023.000 41.275.000 28.063.000
Varekostnad -16.481.000 -15.539.000 -19.815.000 -15.215.000 -9.481.000
Lønninger -20.164.000 -19.094.000 -21.533.000 -17.530.000 -13.713.000
Avskrivning -179.000 -174.000 -162.000 -37.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.165.000 -4.071.000 -4.146.000 -3.354.000 -2.707.000
Driftskostnader -40.989.000 -38.878.000 -45.656.000 -36.136.000 -25.942.000
Driftsresultat 8.737.000 8.728.000 8.366.000 5.139.000 2.122.000
Finansinntekter 44.000 45.000 41.000 33.000 36.000
Finanskostnader -239.000 -130.000 -16.000 -5.000 -9.000
Finans -195.000 -85.000 25.000 28.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -2.000.000 0
Årsresultat 6.701.000 6.602.000 6.361.000 3.903.000 1.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 445.000 589.000 708.000 472.000 42.000
Sum varige driftsmidler 445.000 589.000 708.000 472.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 445.000 589.000 708.000 472.000 42.000
Varebeholdning 652.000 751.000 641.000 660.000 560.000
Kundefordringer 16.391.000 16.123.000 11.562.000 13.657.000 6.830.000
Andre fordringer 111.000 170.000 205.000 261.000 309.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.083.000 10.242.000 11.790.000 3.313.000 3.397.000
Sum omløpsmidler 31.266.000 27.952.000 25.675.000 17.912.000 11.095.000
Sum eiendeler 31.711.000 28.541.000 26.383.000 18.384.000 11.137.000
Sum opptjent egenkapital 6.871.000 6.170.000 5.568.000 5.207.000 4.604.000
Sum egenkapital 6.971.000 6.270.000 5.668.000 5.307.000 4.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.539.000 5.138.000 1.272.000 293.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.430.000 1.259.000 3.040.000 3.700.000 1.249.000
Betalbar skatt 1.840.000 2.042.000 2.031.000 1.264.000 602.000
Skyldig offentlige avgifter 4.471.000 3.574.000 4.036.000 3.333.000 2.195.000
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.460.000 4.258.000 4.337.000 4.486.000 1.979.000
Sum kortsiktig gjeld 24.739.000 22.272.000 20.715.000 13.077.000 6.433.000
Sum gjeld og egenkapital 31.710.000 28.542.000 26.383.000 18.384.000 11.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.527.000 5.680.000 4.960.000 4.835.000 4.662.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.7
Soliditet 2 2 21.5 28.9 42.2
Resultatgrad 17.6 18.3 15.5 12.5 7.6
Rentedekningsgrad 36.6 67.1 522.9 1027.8 239.8
Gjeldsgrad 3.5 3.6 3.7 2.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 27.7 30.7 31.9 28.1 19.4
Signatur
20.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex