Boreal Sjø As
Juridisk navn:  Boreal Sjø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78407000
Postboks 308 Hamnegata 3 Fax: 78407074
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 974208849
Aksjekapital: 5.433.200 NOK
Antall ansatte: 706
Etableringsdato: 12/14/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: finnmark fylkesrederi og ruteselskap as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.8%
Resultat  
  
23.47%
Egenkapital  
  
7.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.530.395.000 1.432.957.000 1.386.256.000 1.260.976.000 1.629.208.000
Resultat: 99.858.000 80.878.000 128.978.000 84.979.000 25.119.000
Egenkapital: 692.588.000 644.308.000 586.163.000 485.838.000 452.493.000
Regnskap for  Boreal Sjø As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.530.395.000 1.432.957.000 1.386.256.000 1.260.976.000 1.629.208.000
Driftskostnader -1.384.232.000 -1.303.901.000 -1.229.758.000 -1.131.427.000 -1.584.704.000
Driftsresultat 146.163.000 129.056.000 156.499.000 129.549.000 44.503.000
Finansinntekter 1.722.000 1.177.000 19.496.000 603.000 14.346.000
Finanskostnader -48.027.000 -49.356.000 -47.016.000 -45.172.000 -33.730.000
Finans -46.305.000 -48.179.000 -27.520.000 -44.569.000 -19.384.000
Resultat før skatt 99.858.000 80.878.000 128.978.000 84.979.000 25.119.000
Skattekostnad -21.936.000 -14.375.000 -23.271.000 -18.695.000 -3.841.000
Årsresultat 77.922.000 66.503.000 105.707.000 66.284.000 21.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.924.323.000 1.806.143.000 1.632.651.000 1.499.227.000 1.400.909.000
Sum omløpsmidler 267.639.000 336.972.000 490.434.000 323.695.000 401.343.000
Sum eiendeler 2.191.962.000 2.143.115.000 2.123.085.000 1.822.922.000 1.802.252.000
Sum opptjent egenkapital 448.460.000 400.180.000 342.034.000 241.709.000 207.425.000
Sum egenkapital 692.588.000 644.308.000 586.163.000 485.838.000 452.493.000
Sum langsiktig gjeld 1.145.725.000 1.133.913.000 1.179.953.000 914.370.000 876.443.000
Sum kortsiktig gjeld 353.649.000 364.894.000 356.968.000 422.715.000 473.315.000
Sum gjeld og egenkapital 2.191.962.000 2.143.115.000 2.123.083.000 1.822.922.000 1.802.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 564.432.000 0 0 0 0
Andre inntekter 965.963.000 1.432.957.000 1.386.256.000 1.260.976.000 1.629.208.000
Driftsinntekter 1.530.395.000 1.432.957.000 1.386.256.000 1.260.976.000 1.629.208.000
Varekostnad -788.114.000 -474.021.000 -391.606.000 -431.144.000 -470.908.000
Lønninger -327.479.000 -313.462.000 -365.073.000 -319.977.000 -524.971.000
Avskrivning -114.846.000 -114.550.000 -99.970.000 -78.977.000 -80.091.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.793.000 -401.868.000 -373.109.000 -301.329.000 -508.734.000
Driftskostnader -1.384.232.000 -1.303.901.000 -1.229.758.000 -1.131.427.000 -1.584.704.000
Driftsresultat 146.163.000 129.056.000 156.499.000 129.549.000 44.503.000
Finansinntekter 1.722.000 1.177.000 19.496.000 603.000 14.346.000
Finanskostnader -48.027.000 -49.356.000 -47.016.000 -45.172.000 -33.730.000
Finans -46.305.000 -48.179.000 -27.520.000 -44.569.000 -19.384.000
Konsernbidrag -35.571.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.922.000 66.503.000 105.707.000 66.284.000 21.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.493.000 15.717.000 14.338.000 11.269.000 10.553.000
Maskiner anlegg 0 237.474.000 18.886.000 229.794.000 1.278.389.000
Driftsløsøre 408.272.000 1.186.000 1.581.000 1.453.000 5.765.000
Sum varige driftsmidler 1.864.917.000 1.754.050.000 1.594.921.000 1.468.753.000 1.294.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.406.000 52.093.000 37.730.000 30.474.000 106.201.000
Sum anleggsmidler 1.924.323.000 1.806.143.000 1.632.651.000 1.499.227.000 1.400.909.000
Varebeholdning 21.775.000 30.651.000 19.870.000 25.513.000 33.691.000
Kundefordringer 105.270.000 106.674.000 114.016.000 124.119.000 142.810.000
Andre fordringer 65.846.000 62.751.000 73.090.000 73.102.000 191.673.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.649.000 13.941.000 14.888.000 13.721.000 20.350.000
Sum omløpsmidler 267.639.000 336.972.000 490.434.000 323.695.000 401.343.000
Sum eiendeler 2.191.962.000 2.143.115.000 2.123.085.000 1.822.922.000 1.802.252.000
Sum opptjent egenkapital 448.460.000 400.180.000 342.034.000 241.709.000 207.425.000
Sum egenkapital 692.588.000 644.308.000 586.163.000 485.838.000 452.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.718.000 93.906.000 82.027.000 61.963.000 42.240.000
Gjeld til kredittinstitutt 77.912.000 37.176.000 22.328.000 47.833.000 26.867.000
Sum langsiktig gjeld 1.145.725.000 1.133.913.000 1.179.953.000 914.370.000 876.443.000
Leverandørgjeld 21.876.000 15.314.000 21.751.000 20.101.000 23.677.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.780.000 13.341.000 23.333.000 23.264.000 31.651.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.082.000 299.063.000 289.556.000 331.516.000 391.119.000
Sum kortsiktig gjeld 353.649.000 364.894.000 356.968.000 422.715.000 473.315.000
Sum gjeld og egenkapital 2.191.962.000 2.143.115.000 2.123.083.000 1.822.922.000 1.802.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.010.000 -27.922.000 133.466.000 -99.020.000 -71.972.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.4 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.3 0.7 0.8
Soliditet 31.6 30.1 27.6 26.7 25.1
Resultatgrad 9.6 9 11.3 10.3 2.7
Rentedekningsgrad 3 2.6 3.3 2.9 1.7
Gjeldsgrad 2.2 2.3 2.6 2.8 3.0
Total kapitalrentabilitet 6.7 6.1 8.3 7.1 3.3
Signatur
10.03.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ETT AKSJONÆRVALGT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex