Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Booking Service Norway AS
Juridisk navn:  Booking Service Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61342900
Bygdinvegen 3780 Bygdinvegen 3780 Fax: 61342905
2953 Beitostølen 2953 Beitostølen
Fylke: Kommune:
Innlandet Øystre Slidre
Org.nr: 978678637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.47%
Resultat  
  
815.69%
Egenkapital  
  
30.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.106.000 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000
Resultat: 934.000 102.000 484.000 1.148.000 899.000
Egenkapital: 3.077.000 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000
Regnskap for  Booking Service Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.106.000 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000
Driftskostnader -8.127.000 -9.522.000 -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000
Driftsresultat 980.000 112.000 479.000 1.141.000 893.000
Finansinntekter 1.000 11.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -47.000 -20.000 0 0 -1.000
Finans -46.000 -9.000 5.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 934.000 102.000 484.000 1.148.000 899.000
Skattekostnad -216.000 -22.000 -72.000 -217.000 -190.000
Årsresultat 718.000 80.000 412.000 932.000 709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.996.000 1.557.000 1.286.000 812.000 812.000
Sum omløpsmidler 2.537.000 2.170.000 3.648.000 3.249.000 3.574.000
Sum eiendeler 4.533.000 3.727.000 4.934.000 4.061.000 4.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.977.000 2.259.000 2.179.000 2.231.000 1.999.000
Sum egenkapital 3.077.000 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 1.366.000 2.655.000 1.730.000 2.287.000
Sum gjeld og egenkapital 4.534.000 3.728.000 4.935.000 4.061.000 4.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 462.000 1.031.000 806.000 775.000 764.000
Andre inntekter 8.644.000 8.602.000 9.644.000 9.594.000 10.231.000
Driftsinntekter 9.106.000 9.633.000 10.449.000 10.369.000 10.995.000
Varekostnad -5.278.000 -6.100.000 -6.798.000 -6.418.000 -7.180.000
Lønninger -1.962.000 -2.600.000 -2.390.000 -2.221.000 -2.167.000
Avskrivning -11.000 -10.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -876.000 -812.000 -778.000 -588.000 -755.000
Driftskostnader -8.127.000 -9.522.000 -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000
Driftsresultat 980.000 112.000 479.000 1.141.000 893.000
Finansinntekter 1.000 11.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -47.000 -20.000 0 0 -1.000
Finans -46.000 -9.000 5.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 718.000 80.000 412.000 932.000 709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 28.000 38.000 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 28.000 38.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.979.000 1.529.000 1.248.000 812.000 812.000
Sum anleggsmidler 1.996.000 1.557.000 1.286.000 812.000 812.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 127.000 50.000 57.000 28.000 0
Andre fordringer 32.000 38.000 463.000 213.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.378.000 2.082.000 3.128.000 3.008.000 3.359.000
Sum omløpsmidler 2.537.000 2.170.000 3.648.000 3.249.000 3.574.000
Sum eiendeler 4.533.000 3.727.000 4.934.000 4.061.000 4.386.000
Sum opptjent egenkapital 2.977.000 2.259.000 2.179.000 2.231.000 1.999.000
Sum egenkapital 3.077.000 2.359.000 2.279.000 2.331.000 2.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 32.000 9.000 784.000
Betalbar skatt 215.000 21.000 70.000 217.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 335.000 1.410.000 256.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.071.000 1.008.000 1.143.000 1.249.000 1.088.000
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 1.366.000 2.655.000 1.730.000 2.287.000
Sum gjeld og egenkapital 4.534.000 3.728.000 4.935.000 4.061.000 4.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.084.000 804.000 993.000 1.519.000 1.287.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.4 1.9 1.6
Soliditet 67.9 63.3 46.2 57.4 47.9
Resultatgrad 10.8 1.2 4.6 1 8.1
Rentedekningsgrad 20.9 5.6 8
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1.2 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 21.6 3.3 9.8 28.3 20.5
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex