Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Booking Service Norway AS
Juridisk navn:  Booking Service Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61342900
Bygdinvegen 3780 Bygdinvegen 3780 Fax: 61342905
2953 Beitostølen 2953 Beitostølen
Fylke: Kommune:
Innlandet Øystre Slidre
Org.nr: 978678637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.77%
Resultat  
  
-57.84%
Egenkapital  
  
-2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000 9.685.000
Resultat: 484.000 1.148.000 899.000 822.000 596.000
Egenkapital: 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000 1.891.000
Regnskap for  Booking Service Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000 9.685.000
Driftskostnader -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000 -9.979.000 -9.112.000
Driftsresultat 479.000 1.141.000 893.000 808.000 573.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 14.000 23.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 7.000 5.000 14.000 23.000
Resultat før skatt 484.000 1.148.000 899.000 822.000 596.000
Skattekostnad -72.000 -217.000 -190.000 -222.000 -162.000
Årsresultat 412.000 932.000 709.000 600.000 434.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.286.000 812.000 812.000 812.000 801.000
Sum omløpsmidler 3.648.000 3.249.000 3.574.000 2.742.000 2.619.000
Sum eiendeler 4.934.000 4.061.000 4.386.000 3.554.000 3.420.000
Sum opptjent egenkapital 2.179.000 2.231.000 1.999.000 1.291.000 1.791.000
Sum egenkapital 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000 1.891.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.655.000 1.730.000 2.287.000 2.164.000 1.530.000
Sum gjeld og egenkapital 4.935.000 4.061.000 4.386.000 3.555.000 3.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 806.000 775.000 764.000 903.000 1.021.000
Andre inntekter 9.644.000 9.594.000 10.231.000 9.885.000 8.664.000
Driftsinntekter 10.449.000 10.369.000 10.995.000 10.788.000 9.685.000
Varekostnad -6.798.000 -6.418.000 -7.180.000 -7.026.000 -6.298.000
Lønninger -2.390.000 -2.221.000 -2.167.000 -2.237.000 -2.037.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -588.000 -755.000 -716.000 -777.000
Driftskostnader -9.970.000 -9.227.000 -10.102.000 -9.979.000 -9.112.000
Driftsresultat 479.000 1.141.000 893.000 808.000 573.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 14.000 23.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 5.000 7.000 5.000 14.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Årsresultat 412.000 932.000 709.000 600.000 434.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.248.000 812.000 812.000 812.000 801.000
Sum anleggsmidler 1.286.000 812.000 812.000 812.000 801.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 28.000 0 10.000 44.000
Andre fordringer 463.000 213.000 214.000 64.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.128.000 3.008.000 3.359.000 2.668.000 2.549.000
Sum omløpsmidler 3.648.000 3.249.000 3.574.000 2.742.000 2.619.000
Sum eiendeler 4.934.000 4.061.000 4.386.000 3.554.000 3.420.000
Sum opptjent egenkapital 2.179.000 2.231.000 1.999.000 1.291.000 1.791.000
Sum egenkapital 2.279.000 2.331.000 2.099.000 1.391.000 1.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 9.000 784.000 0 97.000
Betalbar skatt 70.000 217.000 190.000 222.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 1.410.000 256.000 225.000 306.000 314.000
Utbytte 0 0 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.143.000 1.249.000 1.088.000 1.036.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 2.655.000 1.730.000 2.287.000 2.164.000 1.530.000
Sum gjeld og egenkapital 4.935.000 4.061.000 4.386.000 3.555.000 3.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 993.000 1.519.000 1.287.000 578.000 1.089.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 1.6 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.6 1.3 1.8
Soliditet 46.2 57.4 47.9 39.1 55.3
Resultatgrad 4.6 1 8.1 7.5 5.9
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 1.2 0.7 1.1 1.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 28.3 20.5 23.1 17.4
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex