Bondal Bygdetun
Juridisk navn:  Bondal Bygdetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35023716
Fax:
3697 Tuddal 3697 Tuddal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Hjartdal
Org.nr: 982089395
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskon
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.67%
Resultat  
  
74.58%
Egenkapital  
  
-3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.000 15.000 26.000 18.000 0
Resultat: -15.000 -59.000 -3.000 -9.000 0
Egenkapital: 443.000 458.000 517.000 521.000 530.000
Regnskap for  Bondal Bygdetun
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.000 15.000 26.000 18.000 0
Driftskostnader -27.000 -75.000 -32.000 -31.000 0
Driftsresultat -17.000 -60.000 -5.000 -13.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 3.000 0
Resultat før skatt -15.000 -59.000 -3.000 -9.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 9.000
Årsresultat -15.000 -59.000 -3.000 -9.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 53.000 53.000
Sum omløpsmidler 384.000 400.000 460.000 473.000 481.000
Sum eiendeler 446.000 462.000 522.000 526.000 534.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 358.000 417.000 421.000 430.000
Sum egenkapital 443.000 458.000 517.000 521.000 530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 461.000 521.000 526.000 534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 2.000 12.000 6.000 0
Andre inntekter 5.000 13.000 15.000 12.000 0
Driftsinntekter 11.000 15.000 26.000 18.000 0
Varekostnad -1.000 -54.000 -3.000 -6.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -21.000 -29.000 -25.000 0
Driftskostnader -27.000 -75.000 -32.000 -31.000 0
Driftsresultat -17.000 -60.000 -5.000 -13.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -59.000 -3.000 -9.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 62.000 62.000 62.000 53.000 53.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 62.000 62.000 62.000 53.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 53.000 53.000
Varebeholdning 45.000 45.000 97.000 99.000 105.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 355.000 362.000 374.000 376.000
Sum omløpsmidler 384.000 400.000 460.000 473.000 481.000
Sum eiendeler 446.000 462.000 522.000 526.000 534.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 358.000 417.000 421.000 430.000
Sum egenkapital 443.000 458.000 517.000 521.000 530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 461.000 521.000 526.000 534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 397.000 456.000 468.000 477.000
Likviditetsgrad 1 1 133.3 115 94.6 120.3
Likviditetsgrad 2 1 118.3 90.8 74.9 94.1
Soliditet 99.3 99.3 99.2 99.0 99.3
Resultatgrad -154.5 -19.2 -72.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.6 -12.8 -0.6 -1.9 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex