Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Juridisk navn:  Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55547400
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 930132853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-27.27%
Egenkapital  
  
116.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000
Resultat: 144.000 198.000 243.000 -1.395.000 307.000
Egenkapital: 145.000 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000
Regnskap for  Boliglaget Nordahl Rolfsensvei 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000
Driftskostnader -603.000 -549.000 -504.000 -2.142.000 -440.000
Driftsresultat 144.000 198.000 243.000 -1.395.000 307.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 144.000 198.000 243.000 -1.395.000 307.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 140.000 183.000 -1.458.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.040.000 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000
Sum omløpsmidler 671.000 631.000 576.000 419.000 315.000
Sum eiendeler 2.711.000 2.681.000 2.635.000 2.501.000 2.354.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 -33.000 -173.000 -357.000 1.101.000
Sum egenkapital 145.000 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 2.408.000 2.488.000 2.570.000 2.649.000 1.075.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 126.000 139.000 109.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.711.000 2.681.000 2.636.000 2.501.000 2.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000
Driftsinntekter 746.000 746.000 746.000 746.000 746.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.000 -46.000 -55.000 -44.000 -31.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -23.000 -25.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -549.000 -493.000 -426.000 -2.073.000 -389.000
Driftskostnader -603.000 -549.000 -504.000 -2.142.000 -440.000
Driftsresultat 144.000 198.000 243.000 -1.395.000 307.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 140.000 183.000 -1.458.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 43.000 53.000 76.000 33.000
Sum varige driftsmidler 2.040.000 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.040.000 2.050.000 2.059.000 2.082.000 2.039.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 66.000 85.000 59.000 30.000
Andre fordringer 8.000 5.000 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 564.000 560.000 491.000 360.000 273.000
Sum omløpsmidler 671.000 631.000 576.000 419.000 315.000
Sum eiendeler 2.711.000 2.681.000 2.635.000 2.501.000 2.354.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 -33.000 -173.000 -357.000 1.101.000
Sum egenkapital 145.000 67.000 -73.000 -257.000 1.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.408.000 2.488.000 2.570.000 2.649.000 1.075.000
Leverandørgjeld 104.000 68.000 85.000 59.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 5.000 9.000 5.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 53.000 45.000 44.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 126.000 139.000 109.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 2.711.000 2.681.000 2.636.000 2.501.000 2.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 513.000 505.000 437.000 310.000 237.000
Likviditetsgrad 1 4.2 5 4.1 3.8 4.0
Likviditetsgrad 2 4.2 5 4.1 3.8 4.1
Soliditet 5.3 2.5 -2.8 -10.3 51.0
Resultatgrad 19.3 26.5 32.6 41.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.7 3 -37.1 -10.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.3 7.4 9.2 -55.8 13.0
Signatur
14.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex