Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bohavet As
Juridisk navn:  Bohavet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95751570
Grønnegata 28 Grønnegata 28 Fax:
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 999576745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mål Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.71%
Resultat  
  
-78.72%
Egenkapital  
  
8.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.119.000 4.463.000 3.490.000 4.088.000 3.162.000
Resultat: 183.000 860.000 274.000 936.000 703.000
Egenkapital: 1.638.000 1.509.000 861.000 656.000 1.175.000
Regnskap for  Bohavet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.119.000 4.463.000 3.490.000 4.088.000 3.162.000
Driftskostnader -3.949.000 -3.621.000 -3.227.000 -3.187.000 -2.483.000
Driftsresultat 170.000 841.000 263.000 902.000 680.000
Finansinntekter 14.000 22.000 18.000 38.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -8.000 -3.000 -4.000
Finans 13.000 20.000 10.000 35.000 23.000
Resultat før skatt 183.000 860.000 274.000 936.000 703.000
Skattekostnad -54.000 -212.000 -69.000 -254.000 -192.000
Årsresultat 129.000 648.000 205.000 682.000 511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 25.000 40.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 2.270.000 2.194.000 1.454.000 2.745.000 1.848.000
Sum eiendeler 2.310.000 2.219.000 1.494.000 2.761.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 1.608.000 1.479.000 831.000 626.000 1.145.000
Sum egenkapital 1.638.000 1.509.000 861.000 656.000 1.175.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 709.000 633.000 2.104.000 664.000
Sum gjeld og egenkapital 2.310.000 2.218.000 1.494.000 2.760.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.119.000 4.463.000 3.490.000 4.088.000 3.162.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.119.000 4.463.000 3.490.000 4.088.000 3.162.000
Varekostnad -14.000 -44.000 -61.000 -22.000 -115.000
Lønninger -2.829.000 -2.603.000 -2.387.000 -2.354.000 -1.615.000
Avskrivning -11.000 -9.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.095.000 -965.000 -771.000 -811.000 -753.000
Driftskostnader -3.949.000 -3.621.000 -3.227.000 -3.187.000 -2.483.000
Driftsresultat 170.000 841.000 263.000 902.000 680.000
Finansinntekter 14.000 22.000 18.000 38.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -8.000 -3.000 -4.000
Finans 13.000 20.000 10.000 35.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 0
Årsresultat 129.000 648.000 205.000 682.000 511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 14.000 20.000 16.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 11.000 20.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 11.000 20.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 25.000 40.000 16.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 204.000 417.000 575.000 523.000 404.000
Andre fordringer 16.000 16.000 56.000 1.178.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.050.000 1.761.000 824.000 1.045.000 1.403.000
Sum omløpsmidler 2.270.000 2.194.000 1.454.000 2.745.000 1.848.000
Sum eiendeler 2.310.000 2.219.000 1.494.000 2.761.000 1.848.000
Sum opptjent egenkapital 1.608.000 1.479.000 831.000 626.000 1.145.000
Sum egenkapital 1.638.000 1.509.000 861.000 656.000 1.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 86.000 20.000 6.000 26.000 49.000
Betalbar skatt 60.000 206.000 73.000 270.000 192.000
Skyldig offentlige avgifter 238.000 305.000 175.000 367.000 243.000
Utbytte 0 0 0 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 178.000 178.000 241.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 709.000 633.000 2.104.000 664.000
Sum gjeld og egenkapital 2.310.000 2.218.000 1.494.000 2.760.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.598.000 1.485.000 821.000 641.000 1.184.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.1 2.3 1.3 2.8
Likviditetsgrad 2 3.4 3.1 2.3 1.4 2.8
Soliditet 70.9 6 57.6 23.8 63.5
Resultatgrad 4.1 18.8 7.5 22.1 21.5
Rentedekningsgrad 1 420.5 32.9 313.3 176.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 3.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 8 38.9 18.8 34.1 38.2
Signatur
24.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex