Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bohave Eiendom As
Juridisk navn:  Bohave Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78476390
Postboks 210 Storgata 15 Fax: 78476391
9751 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 991277250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/30/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.37%
Resultat  
  
-101.32%
Egenkapital  
  
23.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.445.000 4.169.000 5.324.000 6.273.000 4.950.000
Resultat: -304.000 -151.000 122.000 250.000 -24.000
Egenkapital: 412.000 334.000 353.000 264.000 29.000
Regnskap for  Bohave Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.445.000 4.169.000 5.324.000 6.273.000 4.950.000
Driftskostnader -3.698.000 -4.256.000 -5.143.000 -6.004.000 -4.981.000
Driftsresultat -253.000 -87.000 180.000 269.000 -32.000
Finansinntekter 23.000 24.000 17.000 1.000 24.000
Finanskostnader -74.000 -88.000 -76.000 -20.000 -17.000
Finans -51.000 -64.000 -59.000 -19.000 7.000
Resultat før skatt -304.000 -151.000 122.000 250.000 -24.000
Skattekostnad 99.000 32.000 -34.000 -15.000 0
Årsresultat -205.000 -119.000 88.000 235.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000 1.100.000 1.156.000 1.094.000 113.000
Sum omløpsmidler 883.000 1.222.000 1.103.000 1.112.000 679.000
Sum eiendeler 1.334.000 2.322.000 2.259.000 2.206.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 0 133.000 253.000 164.000 -71.000
Sum egenkapital 412.000 334.000 353.000 264.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 1.149.000 1.070.000 1.034.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 839.000 836.000 908.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.335.000 2.322.000 2.259.000 2.206.000 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.368.000 4.169.000 5.324.000 6.253.000 4.950.000
Andre inntekter 77.000 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 3.445.000 4.169.000 5.324.000 6.273.000 4.950.000
Varekostnad -2.011.000 -1.634.000 -2.193.000 -2.573.000 -1.867.000
Lønninger -1.099.000 -1.649.000 -1.800.000 -2.016.000 -2.031.000
Avskrivning -26.000 -56.000 -57.000 -33.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 -34.000 0 0
Andre driftskostnader -562.000 -917.000 -1.059.000 -1.382.000 -1.064.000
Driftskostnader -3.698.000 -4.256.000 -5.143.000 -6.004.000 -4.981.000
Driftsresultat -253.000 -87.000 180.000 269.000 -32.000
Finansinntekter 23.000 24.000 17.000 1.000 24.000
Finanskostnader -74.000 -88.000 -76.000 -20.000 -17.000
Finans -51.000 -64.000 -59.000 -19.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -205.000 -119.000 88.000 235.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 451.000 1.051.000 1.051.000 1.051.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 49.000 104.000 43.000 113.000
Sum varige driftsmidler 451.000 1.100.000 1.156.000 1.094.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 451.000 1.100.000 1.156.000 1.094.000 113.000
Varebeholdning 0 670.000 573.000 431.000 369.000
Kundefordringer 51.000 359.000 410.000 451.000 251.000
Andre fordringer 0 3.000 55.000 65.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 58.000 65.000 164.000 59.000
Sum omløpsmidler 883.000 1.222.000 1.103.000 1.112.000 679.000
Sum eiendeler 1.334.000 2.322.000 2.259.000 2.206.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 0 133.000 253.000 164.000 -71.000
Sum egenkapital 412.000 334.000 353.000 264.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 365.000 417.000 145.000 0 139.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 1.149.000 1.070.000 1.034.000 1.000
Leverandørgjeld 397.000 171.000 256.000 310.000 167.000
Betalbar skatt 0 0 34.000 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 106.000 217.000 323.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 144.000 183.000 260.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 839.000 836.000 908.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.335.000 2.322.000 2.259.000 2.206.000 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 383.000 267.000 204.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.3 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.6 0.8 0.5
Soliditet 30.9 14.4 15.6 12.0 3.7
Resultatgrad -7.3 -2.1 3.4 4.3 -0.6
Rentedekningsgrad -3.4 2.4 13.5 -0.5
Gjeldsgrad 2.2 6 5.4 7.4 26.3
Total kapitalrentabilitet -17.2 -2.7 8.7 12.2 -1.0
Signatur
02.02.2018
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex