Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bohave Design As
Juridisk navn:  Bohave Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 34 Olsvikmarken 34 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917927359
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.85%
Resultat  
  
-50.59%
Egenkapital  
  
62.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.027.000 2.048.000
Resultat: 42.000 85.000
Egenkapital: 138.000 85.000
Regnskap for  Bohave Design As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.027.000 2.048.000
Driftskostnader -985.000 -1.964.000
Driftsresultat 42.000 85.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 42.000 85.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 42.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler -3.000 112.000
Sum eiendeler -3.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 0
Sum egenkapital 138.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -141.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital -3.000 112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.027.000 2.048.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.027.000 2.048.000
Varekostnad -35.000 -1.452.000
Lønninger -416.000 -200.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -534.000 -312.000
Driftskostnader -985.000 -1.964.000
Driftsresultat 42.000 85.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 42.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 40.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 72.000
Sum omløpsmidler -3.000 112.000
Sum eiendeler -3.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 0
Sum egenkapital 138.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt -23.000 0
Skyldig offentlige avgifter -117.000 27.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -141.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital -3.000 112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 85.000
Likviditetsgrad 1 0 4.1
Likviditetsgrad 2 0 4.1
Soliditet - 75.9
Resultatgrad 4.1 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - 0.3
Total kapitalrentabilitet - 75.9
Signatur
26.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex