Bogstadveien 1 Holding AS
Juridisk navn:  Bogstadveien 1 Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73806600
Postboks 1575 Vika Kronprinsesse Märthas Plass 1 Fax:
0118 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993372595
Aksjekapital: 936.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.34%
Resultat  
  
-76.24%
Egenkapital  
  
-0.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.261.000 10.215.000 8.488.000 7.837.000 5.889.000
Resultat: 1.150.000 4.841.000 8.195.000 1.539.000 -11.900.000
Egenkapital: 79.699.000 79.930.000 70.013.000 64.924.000 64.828.000
Regnskap for  Bogstadveien 1 Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.261.000 10.215.000 8.488.000 7.837.000 5.889.000
Driftskostnader -5.205.000 -1.544.000 3.701.000 -2.262.000 -12.003.000
Driftsresultat 4.056.000 8.670.000 12.189.000 5.576.000 -6.114.000
Finansinntekter 4.000 40.000 32.000 32.000 19.000
Finanskostnader -2.911.000 -3.870.000 -4.027.000 -4.068.000 -5.805.000
Finans -2.907.000 -3.830.000 -3.995.000 -4.036.000 -5.786.000
Resultat før skatt 1.150.000 4.841.000 8.195.000 1.539.000 -11.900.000
Skattekostnad 779.000 -170.000 -1.106.000 1.306.000 3.213.000
Årsresultat 1.928.000 4.670.000 7.089.000 2.846.000 -8.687.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.013.000 182.125.000 182.004.000 176.457.000 176.240.000
Sum omløpsmidler 9.307.000 9.522.000 3.439.000 2.406.000 3.873.000
Sum eiendeler 188.320.000 191.647.000 185.443.000 178.863.000 180.113.000
Sum opptjent egenkapital -1.171.000 -940.000 -10.857.000 -15.945.000 -17.291.000
Sum egenkapital 79.699.000 79.930.000 70.013.000 64.924.000 64.828.000
Sum langsiktig gjeld 105.193.000 110.783.000 112.774.000 111.669.000 112.975.000
Sum kortsiktig gjeld 3.429.000 934.000 2.656.000 2.270.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 188.320.000 191.646.000 185.442.000 178.863.000 180.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.341.000 10.045.000 8.430.000 7.800.000 5.848.000
Andre inntekter -81.000 170.000 58.000 36.000 41.000
Driftsinntekter 9.261.000 10.215.000 8.488.000 7.837.000 5.889.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -26.000 -29.000 -30.000 -46.000
Avskrivning -3.063.000 -3.060.000 -3.060.000 -2.940.000 -2.459.000
Nedskrivning 0 3.327.000 8.510.000 2.075.000 -6.024.000
Andre driftskostnader -2.142.000 -1.785.000 -1.720.000 -1.367.000 -3.474.000
Driftskostnader -5.205.000 -1.544.000 3.701.000 -2.262.000 -12.003.000
Driftsresultat 4.056.000 8.670.000 12.189.000 5.576.000 -6.114.000
Finansinntekter 4.000 40.000 32.000 32.000 19.000
Finanskostnader -2.911.000 -3.870.000 -4.027.000 -4.068.000 -5.805.000
Finans -2.907.000 -3.830.000 -3.995.000 -4.036.000 -5.786.000
Konsernbidrag -2.159.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000 0
Årsresultat 1.928.000 4.670.000 7.089.000 2.846.000 -8.687.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 178.857.000 181.935.000 181.650.000 176.200.000 175.907.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 178.857.000 181.935.000 181.650.000 176.200.000 175.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 156.000 190.000 354.000 257.000 333.000
Sum anleggsmidler 179.013.000 182.125.000 182.004.000 176.457.000 176.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.579.000 1.102.000 0 55.000 139.000
Andre fordringer 7.343.000 6.905.000 89.000 40.000 3.185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 385.000 1.514.000 3.350.000 2.311.000 549.000
Sum omløpsmidler 9.307.000 9.522.000 3.439.000 2.406.000 3.873.000
Sum eiendeler 188.320.000 191.647.000 185.443.000 178.863.000 180.113.000
Sum opptjent egenkapital -1.171.000 -940.000 -10.857.000 -15.945.000 -17.291.000
Sum egenkapital 79.699.000 79.930.000 70.013.000 64.924.000 64.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.945.000 24.368.000 22.630.000 21.525.000 22.831.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.193.000 110.783.000 112.774.000 111.669.000 112.975.000
Leverandørgjeld 225.000 57.000 31.000 8.000 925.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 133.000 56.000 25.000 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.204.000 744.000 568.000 737.000 1.386.000
Sum kortsiktig gjeld 3.429.000 934.000 2.656.000 2.270.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 188.320.000 191.646.000 185.442.000 178.863.000 180.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.878.000 8.588.000 783.000 136.000 1.563.000
Likviditetsgrad 1 2.7 10.2 1.3 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.7 10.2 1.3 1.1 1.7
Soliditet 42.3 41.7 37.8 36.3 36.0
Resultatgrad 43.8 84.9 143.6 71.1 -103.8
Rentedekningsgrad 1.4 2.2 3 1.4 -1.0
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.6 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.2 4.5 6.6 3.1 -3.4
Signatur
18.01.2018
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
08.10.2015
PROKURA
BRASØYGÅRD ALF MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex