Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bogerud Varmesentral AS
Juridisk navn:  Bogerud Varmesentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6666 St. Olavs Plass Hammersborg Torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921773331
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.24%
Resultat  
  
103.16%
Egenkapital  
  
2.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.852.000 6.123.000 6.700.000 5.569.000 4.416.000
Resultat: 409.000 -12.953.000 -1.861.000 1.034.000 0
Egenkapital: -13.549.000 -13.958.000 -1.006.000 855.000 100.000
Regnskap for  Bogerud Varmesentral AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.852.000 6.123.000 6.700.000 5.569.000 4.416.000
Driftskostnader -6.980.000 -18.800.000 -8.486.000 -4.555.000 -4.427.000
Driftsresultat 871.000 -12.678.000 -1.785.000 1.014.000 -11.000
Finansinntekter 35.000 59.000 29.000 19.000 11.000
Finanskostnader -497.000 -334.000 -104.000 0 0
Finans -462.000 -275.000 -75.000 19.000 11.000
Resultat før skatt 409.000 -12.953.000 -1.861.000 1.034.000 0
Skattekostnad 0 0 1.000 -279.000 0
Årsresultat 409.000 -12.953.000 -1.860.000 755.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.032.000 3.363.000 58.000 65.000 67.000
Sum omløpsmidler 3.223.000 9.298.000 5.278.000 2.978.000 1.617.000
Sum eiendeler 6.255.000 12.661.000 5.336.000 3.043.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital -13.649.000 -14.058.000 -1.106.000 755.000 0
Sum egenkapital -13.549.000 -13.958.000 -1.006.000 855.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 18.359.000 21.266.000 5.414.000 59.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 1.446.000 5.353.000 928.000 2.130.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 6.256.000 12.661.000 5.336.000 3.044.000 1.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.852.000 6.123.000 6.700.000 5.569.000 4.416.000
Driftsinntekter 7.852.000 6.123.000 6.700.000 5.569.000 4.416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -261.000 -262.000 -205.000 -103.000 -103.000
Avskrivning -330.000 0 -8.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.389.000 -18.538.000 -8.273.000 -4.450.000 -4.322.000
Driftskostnader -6.980.000 -18.800.000 -8.486.000 -4.555.000 -4.427.000
Driftsresultat 871.000 -12.678.000 -1.785.000 1.014.000 -11.000
Finansinntekter 35.000 59.000 29.000 19.000 11.000
Finanskostnader -497.000 -334.000 -104.000 0 0
Finans -462.000 -275.000 -75.000 19.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 409.000 -12.953.000 -1.860.000 755.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.032.000 3.363.000 58.000 58.000 58.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 9.000
Sum varige driftsmidler 3.032.000 3.363.000 58.000 65.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.032.000 3.363.000 58.000 65.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 261.000 100.000 81.000 6.000 0
Andre fordringer 679.000 1.148.000 603.000 260.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.284.000 8.050.000 4.594.000 2.712.000 1.429.000
Sum omløpsmidler 3.223.000 9.298.000 5.278.000 2.978.000 1.617.000
Sum eiendeler 6.255.000 12.661.000 5.336.000 3.043.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital -13.649.000 -14.058.000 -1.106.000 755.000 0
Sum egenkapital -13.549.000 -13.958.000 -1.006.000 855.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 121.000 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.359.000 21.266.000 5.414.000 59.000 61.000
Leverandørgjeld 1.098.000 4.281.000 875.000 1.334.000 1.244.000
Betalbar skatt 0 0 0 279.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 951.000 52.000 517.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 1.446.000 5.353.000 928.000 2.130.000 1.523.000
Sum gjeld og egenkapital 6.256.000 12.661.000 5.336.000 3.044.000 1.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.777.000 3.945.000 4.350.000 848.000 94.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 5.7 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 5.7 1.4 1.1
Soliditet -216.6 -110.2 -18.9 28.1 5.9
Resultatgrad 11.1 -207.1 -26.6 18.2 -0.2
Rentedekningsgrad 1.8 -17.2
Gjeldsgrad -1.5 -1.9 -6.3 2.6 15.8
Total kapitalrentabilitet 14.5 -99.7 -32.9 33.9 0.0
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex