Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boden World As
Juridisk navn:  Boden World As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Elias Bjørnson Olderbakk Fagerborggata 6B Fagerborggata 6B Fax:
0360 Oslo 360 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919205490
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
396.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 155.000 0
Resultat: 155.000 0
Egenkapital: 149.000 30.000
Regnskap for  Boden World As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 155.000 0
Driftskostnader -1.000 0
Driftsresultat 155.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 155.000 0
Skattekostnad -36.000 0
Årsresultat 119.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 0
Sum eiendeler 220.000 0
Sum opptjent egenkapital 119.000 0
Sum egenkapital 149.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 0
Sum gjeld og egenkapital 220.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 155.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0
Driftskostnader -1.000 0
Driftsresultat 155.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 119.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 30.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 190.000 0
Sum omløpsmidler 220.000 0
Sum eiendeler 220.000 0
Sum opptjent egenkapital 119.000 0
Sum egenkapital 149.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 0
Sum gjeld og egenkapital 220.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 0
Likviditetsgrad 1 3.1
Likviditetsgrad 2 3.1 0
Soliditet 67.7 1
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0
Total kapitalrentabilitet 70.5 0
Signatur
04.10.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
OLDERBAKK BJØRNSON ELIAS
Prokurister
14.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex