Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boden Blomster AS
Juridisk navn:  Boden Blomster AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62571429
Romedalsvegen 4 Romedalsvegen 4 Fax: 62571255
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 891694792
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/7/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Addere Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.28%
Resultat  
  
7666.67%
Egenkapital  
  
173.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.044.000 3.431.000 4.944.000 5.212.000 6.348.000
Resultat: 233.000 3.000 15.000 -523.000 -47.000
Egenkapital: 310.000 -423.000 -426.000 -441.000 81.000
Regnskap for  Boden Blomster AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.044.000 3.431.000 4.944.000 5.212.000 6.348.000
Driftskostnader -2.811.000 -3.412.000 -4.882.000 -5.655.000 -6.309.000
Driftsresultat 233.000 19.000 63.000 -443.000 39.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -17.000 -47.000 -80.000 -87.000
Finans 1.000 -17.000 -47.000 -80.000 -86.000
Resultat før skatt 233.000 3.000 15.000 -523.000 -47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 6.000
Årsresultat 233.000 3.000 15.000 -523.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 138.000 337.000 536.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 448.000 1.262.000 1.276.000 1.490.000
Sum eiendeler 1.115.000 453.000 1.400.000 1.613.000 2.026.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -523.000 -526.000 -541.000 -19.000
Sum egenkapital 310.000 -423.000 -426.000 -441.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 600.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 877.000 1.826.000 1.454.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.115.000 454.000 1.400.000 1.613.000 2.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.044.000 3.431.000 4.944.000 5.212.000 6.348.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.044.000 3.431.000 4.944.000 5.212.000 6.348.000
Varekostnad -837.000 -1.067.000 -1.714.000 -2.243.000 -2.500.000
Lønninger -1.292.000 -1.461.000 -1.969.000 -2.244.000 -2.644.000
Avskrivning 0 -133.000 -199.000 -199.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -682.000 -751.000 -1.000.000 -969.000 -966.000
Driftskostnader -2.811.000 -3.412.000 -4.882.000 -5.655.000 -6.309.000
Driftsresultat 233.000 19.000 63.000 -443.000 39.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -17.000 -47.000 -80.000 -87.000
Finans 1.000 -17.000 -47.000 -80.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 233.000 3.000 15.000 -523.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 133.000 332.000 531.000
Sum Immatrielle midler 0 0 133.000 332.000 531.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 138.000 337.000 536.000
Varebeholdning 311.000 300.000 335.000 537.000 816.000
Kundefordringer 70.000 70.000 188.000 0 0
Andre fordringer -6.000 -49.000 18.000 83.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 735.000 127.000 721.000 657.000 461.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 448.000 1.262.000 1.276.000 1.490.000
Sum eiendeler 1.115.000 453.000 1.400.000 1.613.000 2.026.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -523.000 -526.000 -541.000 -19.000
Sum egenkapital 310.000 -423.000 -426.000 -441.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 600.000 900.000
Leverandørgjeld 326.000 288.000 871.000 906.000 360.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 235.000 281.000 354.000 311.000 452.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 308.000 601.000 238.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 877.000 1.826.000 1.454.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.115.000 454.000 1.400.000 1.613.000 2.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 -429.000 -564.000 -178.000 445.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 0.7 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1 0.2 0.5 0.6 0.7
Soliditet 27.8 -93.2 -30.4 -27.3 4.0
Resultatgrad 7.7 0.6 1.3 -8.5 0.6
Rentedekningsgrad 1.1 1.3 -5.5 0.5
Gjeldsgrad 2.6 -2.1 -4.3 -4.7 24.0
Total kapitalrentabilitet 2 4.2 4.5 -27.5 2.0
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex