Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boden AS
Juridisk navn:  Boden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78953300
Postboks 174 Tollbugata 9-11 Fax: 78954860
9811 Vadsø 9800 Vadsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 976942205
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 11/4/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Tk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.42%
Resultat  
  
-63.67%
Egenkapital  
  
0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.426.000 11.591.000 11.956.000 10.274.000 8.911.000
Resultat: 493.000 1.357.000 4.083.000 -1.014.000 -373.000
Egenkapital: 6.524.000 6.522.000 6.175.000 3.067.000 4.760.000
Regnskap for  Boden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.426.000 11.591.000 11.956.000 10.274.000 8.911.000
Driftskostnader -10.282.000 -9.932.000 -9.763.000 -9.372.000 -8.960.000
Driftsresultat 1.143.000 1.659.000 2.193.000 903.000 -48.000
Finansinntekter 309.000 388.000 2.850.000 141.000 120.000
Finanskostnader -959.000 -689.000 -960.000 -2.057.000 -444.000
Finans -650.000 -301.000 1.890.000 -1.916.000 -324.000
Resultat før skatt 493.000 1.357.000 4.083.000 -1.014.000 -373.000
Skattekostnad -191.000 -310.000 -475.000 -280.000 2.000
Årsresultat 302.000 1.047.000 3.609.000 -1.293.000 -370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.186.000 13.213.000 13.339.000 12.538.000 6.726.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 5.841.000 6.118.000 2.574.000 1.338.000
Sum eiendeler 17.692.000 19.054.000 19.457.000 15.112.000 8.064.000
Sum opptjent egenkapital 6.424.000 6.422.000 6.075.000 2.967.000 4.660.000
Sum egenkapital 6.524.000 6.522.000 6.175.000 3.067.000 4.760.000
Sum langsiktig gjeld 9.460.000 10.229.000 10.980.000 10.235.000 2.327.000
Sum kortsiktig gjeld 1.708.000 2.303.000 2.303.000 1.809.000 976.000
Sum gjeld og egenkapital 17.692.000 19.054.000 19.458.000 15.111.000 8.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.460.000 10.619.000 10.935.000 9.850.000 8.650.000
Andre inntekter 966.000 971.000 1.021.000 424.000 261.000
Driftsinntekter 11.426.000 11.591.000 11.956.000 10.274.000 8.911.000
Varekostnad -4.102.000 -4.187.000 -3.583.000 -3.599.000 -3.556.000
Lønninger -3.490.000 -3.110.000 -3.275.000 -3.279.000 -3.046.000
Avskrivning -431.000 -442.000 -436.000 -324.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.259.000 -2.193.000 -2.469.000 -2.170.000 -2.096.000
Driftskostnader -10.282.000 -9.932.000 -9.763.000 -9.372.000 -8.960.000
Driftsresultat 1.143.000 1.659.000 2.193.000 903.000 -48.000
Finansinntekter 309.000 388.000 2.850.000 141.000 120.000
Finanskostnader -959.000 -689.000 -960.000 -2.057.000 -444.000
Finans -650.000 -301.000 1.890.000 -1.916.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -700.000 -500.000 -400.000 0
Årsresultat 302.000 1.047.000 3.609.000 -1.293.000 -370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.045.000 6.214.000 7.883.000 8.052.000 2.391.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 837.000 1.082.000 1.117.000 842.000 1.085.000
Sum varige driftsmidler 6.882.000 7.295.000 9.000.000 8.893.000 3.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.305.000 5.918.000 4.340.000 3.645.000 3.250.000
Sum anleggsmidler 14.186.000 13.213.000 13.339.000 12.538.000 6.726.000
Varebeholdning 184.000 215.000 369.000 169.000 203.000
Kundefordringer 92.000 117.000 95.000 27.000 56.000
Andre fordringer 326.000 276.000 223.000 46.000 56.000
Sum investeringer 479.000 1.008.000 0 0 0
Kasse, bank 2.425.000 4.225.000 5.433.000 2.332.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 5.841.000 6.118.000 2.574.000 1.338.000
Sum eiendeler 17.692.000 19.054.000 19.457.000 15.112.000 8.064.000
Sum opptjent egenkapital 6.424.000 6.422.000 6.075.000 2.967.000 4.660.000
Sum egenkapital 6.524.000 6.522.000 6.175.000 3.067.000 4.760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 100.000 149.000 177.000 272.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.460.000 10.229.000 10.980.000 10.235.000 2.327.000
Leverandørgjeld 459.000 406.000 312.000 280.000 205.000
Betalbar skatt 258.000 359.000 503.000 374.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 298.000 310.000 319.000 333.000 278.000
Utbytte -300.000 -700.000 -500.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 528.000 669.000 422.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 1.708.000 2.303.000 2.303.000 1.809.000 976.000
Sum gjeld og egenkapital 17.692.000 19.054.000 19.458.000 15.111.000 8.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.798.000 3.538.000 3.815.000 765.000 362.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.5 2.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2.4 2.5 1.4 1.2
Soliditet 36.9 34.2 31.7 20.3 59.0
Resultatgrad 1 14.3 18.3 8.8 -0.5
Rentedekningsgrad 1.2 2.4 2.3 0.5 0.2
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.2 3.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.2 10.7 25.9 6.9 0.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex