Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodega Drift As
Juridisk navn:  Bodega Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95102222
Strandgaten 9 Strandgaten 9 Fax:
5013 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988455563
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Regnskapsfører: Torget Konsulenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.56%
Resultat  
  
-11.71%
Egenkapital  
  
-37.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.708.000 1.260.000 2.321.000 9.709.000 3.953.000
Resultat: -1.765.000 -1.580.000 391.000 7.530.000 1.635.000
Egenkapital: 2.164.000 3.467.000 4.893.000 5.056.000 3.122.000
Regnskap for  Bodega Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.708.000 1.260.000 2.321.000 9.709.000 3.953.000
Driftskostnader -3.564.000 -2.858.000 -2.203.000 -1.817.000 -1.651.000
Driftsresultat -1.857.000 -1.598.000 118.000 7.893.000 2.302.000
Finansinntekter 160.000 140.000 544.000 47.000 4.000
Finanskostnader -69.000 -122.000 -271.000 -410.000 -671.000
Finans 91.000 18.000 273.000 -363.000 -667.000
Resultat før skatt -1.765.000 -1.580.000 391.000 7.530.000 1.635.000
Skattekostnad 462.000 393.000 -4.000 -1.828.000 -444.000
Årsresultat -1.303.000 -1.187.000 387.000 5.702.000 1.191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.848.000 8.765.000 1.370.000 4.567.000 14.583.000
Sum omløpsmidler 390.000 157.000 11.685.000 15.207.000 3.131.000
Sum eiendeler 5.238.000 8.922.000 13.055.000 19.774.000 17.714.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 967.000 2.393.000 2.556.000 622.000
Sum egenkapital 2.164.000 3.467.000 4.893.000 5.056.000 3.122.000
Sum langsiktig gjeld 1.450.000 3.961.000 6.809.000 10.024.000 13.067.000
Sum kortsiktig gjeld 1.624.000 1.495.000 1.352.000 4.693.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 5.238.000 8.923.000 13.054.000 19.773.000 17.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.326.000 872.000 264.000 699.000 82.000
Andre inntekter 381.000 387.000 2.057.000 9.010.000 3.871.000
Driftsinntekter 1.708.000 1.260.000 2.321.000 9.709.000 3.953.000
Varekostnad 0 -100.000 0 0 0
Lønninger -2.393.000 -1.318.000 -638.000 -537.000 -415.000
Avskrivning -433.000 -449.000 -406.000 -358.000 -500.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -738.000 -991.000 -1.159.000 -922.000 -736.000
Driftskostnader -3.564.000 -2.858.000 -2.203.000 -1.817.000 -1.651.000
Driftsresultat -1.857.000 -1.598.000 118.000 7.893.000 2.302.000
Finansinntekter 160.000 140.000 544.000 47.000 4.000
Finanskostnader -69.000 -122.000 -271.000 -410.000 -671.000
Finans 91.000 18.000 273.000 -363.000 -667.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -718.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.303.000 -1.187.000 387.000 5.702.000 1.191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.349.000 14.318.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 2.321.000 1.370.000 2.218.000 265.000
Sum varige driftsmidler 136.000 2.321.000 1.370.000 4.567.000 14.583.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.712.000 6.444.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.848.000 8.765.000 1.370.000 4.567.000 14.583.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 27.000 0 472.000 73.000
Andre fordringer 32.000 13.000 4.060.000 3.807.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 218.000 117.000 260.000 64.000 253.000
Sum omløpsmidler 390.000 157.000 11.685.000 15.207.000 3.131.000
Sum eiendeler 5.238.000 8.922.000 13.055.000 19.774.000 17.714.000
Sum opptjent egenkapital -336.000 967.000 2.393.000 2.556.000 622.000
Sum egenkapital 2.164.000 3.467.000 4.893.000 5.056.000 3.122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.450.000 1.913.000 2.381.000 2.560.000 964.000
Gjeld til kredittinstitutt 732.000 1.047.000 732.000 4.000.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 1.450.000 3.961.000 6.809.000 10.024.000 13.067.000
Leverandørgjeld 482.000 228.000 499.000 134.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 96.000 60.000 29.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 124.000 60.000 531.000 512.000
Sum kortsiktig gjeld 1.624.000 1.495.000 1.352.000 4.693.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 5.238.000 8.923.000 13.054.000 19.773.000 17.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.234.000 -1.338.000 10.333.000 10.514.000 1.605.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 8.6 3.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 8.6 3.3 2.1
Soliditet 41.3 38.9 37.5 25.6 17.6
Resultatgrad -108.7 -126.8 5.1 81.3 58.2
Rentedekningsgrad -26.9 -13.1 0.4 19.4 3.4
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.7 2.9 4.7
Total kapitalrentabilitet -32.4 -16.3 5.1 40.2 13.0
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex