Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bode As
Juridisk navn:  Bode As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98245535
V/ Tom Henning Bode Aspelundtunet 3 V/ Tom Henning Bode Aspelundtunet 3 Fax:
4027 Stavanger 4027 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 896637592
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regn10 As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110.81%
Egenkapital  
  
5.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 78.000 37.000 18.000 -7.000 -8.000
Egenkapital: 1.251.000 1.191.000 111.000 93.000 99.000
Regnskap for  Bode As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -19.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 89.000 57.000 23.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 89.000 56.000 23.000 0 0
Resultat før skatt 78.000 37.000 18.000 -7.000 -8.000
Skattekostnad -18.000 -7.000 0 0 0
Årsresultat 60.000 30.000 18.000 -7.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.503.000 2.414.000 523.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 19.000 46.000 7.000 42.000 50.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.460.000 530.000 342.000 350.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 41.000 11.000 -7.000 -1.000
Sum egenkapital 1.251.000 1.191.000 111.000 93.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 1.253.000 1.253.000 420.000 250.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 16.000 0 0 251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.522.000 2.460.000 531.000 343.000 350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -19.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -19.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -19.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 89.000 57.000 23.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 89.000 56.000 23.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 30.000 18.000 -7.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.503.000 2.414.000 523.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 2.503.000 2.414.000 523.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 46.000 7.000 42.000 50.000
Sum omløpsmidler 19.000 46.000 7.000 42.000 50.000
Sum eiendeler 2.522.000 2.460.000 530.000 342.000 350.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 41.000 11.000 -7.000 -1.000
Sum egenkapital 1.251.000 1.191.000 111.000 93.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.253.000 1.253.000 420.000 250.000 0
Leverandørgjeld 0 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 18.000 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 251.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 16.000 0 0 251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.522.000 2.460.000 531.000 343.000 350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 30.000 7.000 42.000 -201.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.9 0.2
Likviditetsgrad 2 1.1 2.9 0 0.0 0.2
Soliditet 49.6 48.4 20.9 27.1 28.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 1.1 3.8 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.5 3.4 -2.0 -2.3
Signatur
24.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex