Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boddingfjell Gårdsutsalg As
Juridisk navn:  Boddingfjell Gårdsutsalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95762595
Boddingfjell Gård Gateteie 31 Boddingfjell Gård Gateteie 31 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 913150961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.6%
Resultat  
  
-122.86%
Egenkapital  
  
-1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 396.000 375.000 355.000 439.000 258.000
Resultat: -8.000 35.000 13.000 139.000 126.000
Egenkapital: 228.000 231.000 94.000 194.000 92.000
Regnskap for  Boddingfjell Gårdsutsalg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 396.000 375.000 355.000 439.000 258.000
Driftskostnader -403.000 -339.000 -342.000 -299.000 -132.000
Driftsresultat -8.000 35.000 13.000 139.000 126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 35.000 13.000 139.000 126.000
Skattekostnad 11.000 -8.000 -3.000 -37.000 -34.000
Årsresultat 3.000 27.000 10.000 102.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 32.000 48.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 282.000 301.000 235.000 268.000 146.000
Sum eiendeler 388.000 333.000 283.000 284.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 201.000 64.000 164.000 92.000
Sum egenkapital 228.000 231.000 94.000 194.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 36.000 35.000 7.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 67.000 44.000 82.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 389.000 334.000 173.000 283.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 394.000 375.000 355.000 439.000 256.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 396.000 375.000 355.000 439.000 258.000
Varekostnad -225.000 -200.000 -241.000 -208.000 -99.000
Lønninger -69.000 -44.000 0 0 0
Avskrivning -12.000 -12.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -83.000 -95.000 -91.000 -33.000
Driftskostnader -403.000 -339.000 -342.000 -299.000 -132.000
Driftsresultat -8.000 35.000 13.000 139.000 126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000 0
Årsresultat 3.000 27.000 10.000 102.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 4.000 0 0
Fast eiendom 86.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 32.000 45.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 106.000 32.000 45.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 32.000 48.000 16.000 0
Varebeholdning 41.000 39.000 0 36.000 36.000
Kundefordringer 1.000 1.000 -3.000 22.000 5.000
Andre fordringer 44.000 37.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 223.000 238.000 209.000 105.000
Sum omløpsmidler 282.000 301.000 235.000 268.000 146.000
Sum eiendeler 388.000 333.000 283.000 284.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 201.000 64.000 164.000 92.000
Sum egenkapital 228.000 231.000 94.000 194.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 7.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt -23.000 -23.000 -23.000 -24.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 36.000 35.000 7.000 11.000
Leverandørgjeld 43.000 0 0 0 0
Betalbar skatt -6.000 11.000 3.000 41.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 45.000 34.000 35.000 18.000
Utbytte 0 0 0 -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 67.000 44.000 82.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 389.000 334.000 173.000 283.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 234.000 191.000 186.000 102.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.5 5.3 3.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.9 3.9 5.3 2.9 2.6
Soliditet 58.6 69.2 54.3 68.6 62.6
Resultatgrad 9.3 3.7 31.7 48.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.8 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 10.5 7.5 49.1 85.7
Signatur
03.02.2014
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex