Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boddco Holding As
Juridisk navn:  Boddco Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
P.O. Box 1793 Vika C/O Serendipity Partners Munkedamsveien 53B Fax:
0122 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918831517
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-260%
Egenkapital  
  
-80.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -36.000 -10.000
Egenkapital: 84.576.000 423.056.000
Regnskap for  Boddco Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -36.000 -10.000
Driftsresultat -36.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -36.000 -10.000
Skattekostnad 0 2.000
Årsresultat -36.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.607.000 423.036.000
Sum omløpsmidler 10.000 52.391.000
Sum eiendeler 84.617.000 475.427.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -7.000
Sum egenkapital 84.576.000 423.056.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 52.371.000
Sum gjeld og egenkapital 84.617.000 475.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -10.000
Driftskostnader -36.000 -10.000
Driftsresultat -36.000 -10.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -36.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 84.607.000 423.036.000
Sum anleggsmidler 84.607.000 423.036.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.000 20.000
Sum omløpsmidler 10.000 52.391.000
Sum eiendeler 84.617.000 475.427.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -7.000
Sum egenkapital 84.576.000 423.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 52.371.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 52.371.000
Sum gjeld og egenkapital 84.617.000 475.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1
Likviditetsgrad 2 0.2 1
Soliditet 1 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BODD NICOLAI ROBINOT
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex