Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boddco As
Juridisk navn:  Boddco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1793 Vika C/O Serendipity Partners Munkedamsveien 53B Fax:
0122 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919211334
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/23/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-0.57%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 25.000 0
Resultat: 17.854.000 17.956.000
Egenkapital: 457.067.000 439.255.000
Regnskap for  Boddco As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 25.000 0
Driftskostnader -2.054.000 -1.572.000
Driftsresultat -2.030.000 -1.572.000
Finansinntekter 21.682.000 21.670.000
Finanskostnader -1.800.000 -2.143.000
Finans 19.882.000 19.527.000
Resultat før skatt 17.854.000 17.956.000
Skattekostnad -42.000 -1.768.000
Årsresultat 17.812.000 16.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.441.000 91.661.000
Sum omløpsmidler 305.569.000 407.420.000
Sum eiendeler 463.010.000 499.081.000
Sum opptjent egenkapital -18.370.000 -36.182.000
Sum egenkapital 457.067.000 439.255.000
Sum langsiktig gjeld 5.420.000 5.501.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 54.325.000
Sum gjeld og egenkapital 463.011.000 499.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 25.000 0
Driftsinntekter 25.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -756.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.298.000 -1.572.000
Driftskostnader -2.054.000 -1.572.000
Driftsresultat -2.030.000 -1.572.000
Finansinntekter 21.682.000 21.670.000
Finanskostnader -1.800.000 -2.143.000
Finans 19.882.000 19.527.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 17.812.000 16.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 888.000 813.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 156.553.000 90.849.000
Sum anleggsmidler 157.441.000 91.661.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 263.000 0
Sum investeringer 187.984.000 208.123.000
Kasse, bank 116.498.000 146.828.000
Sum omløpsmidler 305.569.000 407.420.000
Sum eiendeler 463.010.000 499.081.000
Sum opptjent egenkapital -18.370.000 -36.182.000
Sum egenkapital 457.067.000 439.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.420.000 5.501.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 52.371.000
Sum langsiktig gjeld 5.420.000 5.501.000
Leverandørgjeld 183.000 43.000
Betalbar skatt 114.000 1.911.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 524.000 54.325.000
Sum gjeld og egenkapital 463.011.000 499.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.045.000 353.095.000
Likviditetsgrad 1 583.1 7.5
Likviditetsgrad 2 583.1 7.5
Soliditet 98.7 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -0.7
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.2 4
Signatur
01.09.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
BODD EGIL
BODD MICHAEL
BODD NICOLAI ROBINOT
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex