Bodasto Invest As
Juridisk navn:  Bodasto Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90851532
Hamreheia 31 Hamreheia 31 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 996301028
Aksjekapital: 36.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: It Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-224.75%
Egenkapital  
  
-12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 12.000 0
Resultat: -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000 10.000
Egenkapital: 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000 1.130.000
Regnskap for  Bodasto Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 0
Driftskostnader -41.000 -35.000 -49.000 -43.000 -35.000
Driftsresultat -41.000 -35.000 -49.000 -30.000 -35.000
Finansinntekter 112.000 459.000 1.107.000 1.320.000 46.000
Finanskostnader -566.000 -28.000 -18.000 0 0
Finans -454.000 431.000 1.089.000 1.320.000 46.000
Resultat før skatt -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000 4.004.000
Sum omløpsmidler 197.000 318.000 601.000 698.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.103.000 5.212.000
Sum opptjent egenkapital 2.462.000 2.956.000 2.560.000 1.520.000 230.000
Sum egenkapital 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000 1.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000 4.082.000
Sum gjeld og egenkapital 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.104.000 5.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 12.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 12.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -35.000 -49.000 -43.000 -35.000
Driftskostnader -41.000 -35.000 -49.000 -43.000 -35.000
Driftsresultat -41.000 -35.000 -49.000 -30.000 -35.000
Finansinntekter 112.000 459.000 1.107.000 1.320.000 46.000
Finanskostnader -566.000 -28.000 -18.000 0 0
Finans -454.000 431.000 1.089.000 1.320.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000 4.004.000
Sum anleggsmidler 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000 4.004.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 197.000 318.000 601.000 698.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 197.000 318.000 601.000 698.000 1.208.000
Sum eiendeler 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.103.000 5.212.000
Sum opptjent egenkapital 2.462.000 2.956.000 2.560.000 1.520.000 230.000
Sum egenkapital 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000 1.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000 4.082.000
Sum kortsiktig gjeld 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000 4.082.000
Sum gjeld og egenkapital 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.104.000 5.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.404.000 -2.401.000 -2.958.000 -2.986.000 -2.874.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Soliditet 67.7 58.6 49.3 39.6 21.7
Resultatgrad -250.0
Rentedekningsgrad -0.1 -1.3 -2.7
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1 1.5 3.6
Total kapitalrentabilitet 1.4 6.4 15.1 21.1 0.2
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex