Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodasto Invest As
Juridisk navn:  Bodasto Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90851532
Hamreheia 31 Hamreheia 31 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 996301028
Aksjekapital: 36.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: It Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
135.02%
Egenkapital  
  
-20.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 12.000
Resultat: 173.000 -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000
Egenkapital: 2.670.000 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000
Regnskap for  Bodasto Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 12.000
Driftskostnader -35.000 -41.000 -35.000 -49.000 -43.000
Driftsresultat -35.000 -41.000 -35.000 -49.000 -30.000
Finansinntekter 207.000 112.000 459.000 1.107.000 1.320.000
Finanskostnader 0 -566.000 -28.000 -18.000 0
Finans 207.000 -454.000 431.000 1.089.000 1.320.000
Resultat før skatt 173.000 -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.335.000 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 197.000 318.000 601.000 698.000
Sum eiendeler 6.489.000 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.103.000
Sum opptjent egenkapital 2.634.000 2.462.000 2.956.000 2.560.000 1.520.000
Sum egenkapital 2.670.000 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.818.000 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000
Sum gjeld og egenkapital 6.488.000 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 12.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 12.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -41.000 -35.000 -49.000 -43.000
Driftskostnader -35.000 -41.000 -35.000 -49.000 -43.000
Driftsresultat -35.000 -41.000 -35.000 -49.000 -30.000
Finansinntekter 207.000 112.000 459.000 1.107.000 1.320.000
Finanskostnader 0 -566.000 -28.000 -18.000 0
Finans 207.000 -454.000 431.000 1.089.000 1.320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 -494.000 396.000 1.041.000 1.290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.335.000 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000
Sum anleggsmidler 5.335.000 4.766.000 6.257.000 6.418.000 5.405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.154.000 197.000 318.000 601.000 698.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 197.000 318.000 601.000 698.000
Sum eiendeler 6.489.000 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.103.000
Sum opptjent egenkapital 2.634.000 2.462.000 2.956.000 2.560.000 1.520.000
Sum egenkapital 2.670.000 3.362.000 3.856.000 3.460.000 2.420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.818.000 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000
Sum kortsiktig gjeld 3.818.000 1.601.000 2.719.000 3.559.000 3.684.000
Sum gjeld og egenkapital 6.488.000 4.963.000 6.575.000 7.019.000 6.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.664.000 -1.404.000 -2.401.000 -2.958.000 -2.986.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 41.2 67.7 58.6 49.3 39.6
Resultatgrad -250.0
Rentedekningsgrad -0.1 -1.3 -2.7
Gjeldsgrad 1.4 0.5 0.7 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 1.4 6.4 15.1 21.1
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex