Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodal Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Bodal Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dyrefaret 17 Dyrefaret 17 Fax:
1615 Fredrikstad 1615 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 998845858
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.93%
Resultat  
  
67.12%
Egenkapital  
  
-39.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 46.200.000 36.980.000 0 0 0
Resultat: 16.966.000 10.152.000 -160.000 -314.000 -314.000
Egenkapital: 4.199.000 6.936.000 -1.064.000 -903.000 -589.000
Regnskap for  Bodal Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 46.200.000 36.980.000 0 0 0
Driftskostnader -29.081.000 -26.527.000 -42.000 -29.000 -29.000
Driftsresultat 17.118.000 10.453.000 -42.000 -29.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 -9.000 0 0 0
Finanskostnader -155.000 -292.000 -118.000 -286.000 -286.000
Finans -153.000 -301.000 -118.000 -286.000 -286.000
Resultat før skatt 16.966.000 10.152.000 -160.000 -314.000 -314.000
Skattekostnad -3.904.000 -2.152.000 0 0 0
Årsresultat 13.063.000 7.999.000 -160.000 -314.000 -314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.722.000 13.408.000 5.056.000 3.445.000 3.474.000
Sum eiendeler 8.722.000 13.408.000 5.056.000 3.445.000 3.474.000
Sum opptjent egenkapital 4.079.000 6.823.000 -1.176.000 -1.016.000 -701.000
Sum egenkapital 4.199.000 6.936.000 -1.064.000 -903.000 -589.000
Sum langsiktig gjeld 620.000 4.320.000 6.120.000 4.349.000 4.063.000
Sum kortsiktig gjeld 3.904.000 2.152.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.723.000 13.408.000 5.057.000 3.446.000 3.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.200.000 36.980.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 46.200.000 36.980.000 0 0 0
Varekostnad -27.968.000 -25.464.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.113.000 -1.063.000 -42.000 -29.000 -29.000
Driftskostnader -29.081.000 -26.527.000 -42.000 -29.000 -29.000
Driftsresultat 17.118.000 10.453.000 -42.000 -29.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 -9.000 0 0 0
Finanskostnader -155.000 -292.000 -118.000 -286.000 -286.000
Finans -153.000 -301.000 -118.000 -286.000 -286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.063.000 7.999.000 -160.000 -314.000 -314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 10.760.000 3.507.000 3.435.000 3.435.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 954.000 203.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.768.000 2.445.000 1.546.000 7.000 36.000
Sum omløpsmidler 8.722.000 13.408.000 5.056.000 3.445.000 3.474.000
Sum eiendeler 8.722.000 13.408.000 5.056.000 3.445.000 3.474.000
Sum opptjent egenkapital 4.079.000 6.823.000 -1.176.000 -1.016.000 -701.000
Sum egenkapital 4.199.000 6.936.000 -1.064.000 -903.000 -589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 620.000 4.320.000 6.120.000 4.349.000 4.063.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.904.000 2.152.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.904.000 2.152.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.723.000 13.408.000 5.057.000 3.446.000 3.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.818.000 11.256.000 5.056.000 3.445.000 3.474.000
Likviditetsgrad 1 2.2 6.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 0 0.0 0.0
Soliditet 48.1 51.7 -26.2 -17.0
Resultatgrad 37.1 28.3
Rentedekningsgrad 110.4 35.8 -0.4 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 1.1 0.9 -5.8 -4.8 -6.9
Total kapitalrentabilitet 196.3 77.9 -0.8 -0.8 -0.8
Signatur
05.12.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
STIG ERIKSEN
ROLF ARNE MOESKAU
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex