Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodahl-Johansen & Co
Juridisk navn:  Bodahl-Johansen & Co
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002309
Habornveien 46 Habornveien 46 Fax: 69324520
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 929703499
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2013
Omsetning: 35.434.000
Resultat: 69.000
Egenkapital: 4.710.000
Regnskap for  Bodahl-Johansen & Co
Resultat 2013
Driftsinntekter 35.434.000
Driftskostnader -34.056.000
Driftsresultat 1.378.000
Finansinntekter 18.000
Finanskostnader -1.327.000
Finans -1.309.000
Resultat før skatt 69.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.983.000
Sum omløpsmidler 11.291.000
Sum eiendeler 25.274.000
Sum opptjent egenkapital 4.710.000
Sum egenkapital 4.710.000
Sum langsiktig gjeld 9.081.000
Sum kortsiktig gjeld 11.483.000
Sum gjeld og egenkapital 25.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.884.000
Andre inntekter 1.550.000
Driftsinntekter 35.434.000
Varekostnad -20.127.000
Lønninger -8.066.000
Avskrivning -537.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.345.000
Driftskostnader -34.056.000
Driftsresultat 1.378.000
Finansinntekter 18.000
Finanskostnader -1.327.000
Finans -1.309.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 13.369.000
Maskiner anlegg 12.000
Driftsløsøre 200.000
Sum varige driftsmidler 13.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 402.000
Sum anleggsmidler 13.983.000
Varebeholdning 5.589.000
Kundefordringer 4.301.000
Andre fordringer 91.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.310.000
Sum omløpsmidler 11.291.000
Sum eiendeler 25.274.000
Sum opptjent egenkapital 4.710.000
Sum egenkapital 4.710.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.368.000
Sum langsiktig gjeld 9.081.000
Leverandørgjeld 5.645.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 734.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.736.000
Sum kortsiktig gjeld 11.483.000
Sum gjeld og egenkapital 25.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -192.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 18.6
Resultatgrad 3.9
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 4.4
Total kapitalrentabilitet 5.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex