Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bodahl-Johansen AS
Juridisk navn:  Bodahl-Johansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002309
Råbekksvingen 2 Råbekksvingen 2 Fax: 69331097
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 965308032
Aksjekapital: 290.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 11/3/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.35%
Resultat  
  
17.58%
Egenkapital  
  
13.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 71.834.000 67.544.000 60.936.000 58.405.000 49.935.000
Resultat: 2.528.000 2.150.000 2.313.000 3.592.000 2.526.000
Egenkapital: 16.751.000 14.811.000 13.186.000 11.457.000 8.455.000
Regnskap for  Bodahl-Johansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71.834.000 67.544.000 60.936.000 58.405.000 49.935.000
Driftskostnader -69.208.000 -65.286.000 -58.504.000 -54.663.000 -47.197.000
Driftsresultat 2.626.000 2.257.000 2.432.000 3.742.000 2.737.000
Finansinntekter 18.000 28.000 27.000 9.000 14.000
Finanskostnader -115.000 -135.000 -145.000 -158.000 -225.000
Finans -97.000 -107.000 -118.000 -149.000 -211.000
Resultat før skatt 2.528.000 2.150.000 2.313.000 3.592.000 2.526.000
Skattekostnad -589.000 -524.000 -585.000 -1.059.000 -630.000
Årsresultat 1.940.000 1.626.000 1.728.000 2.533.000 1.896.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 534.000 761.000 1.027.000 401.000 579.000
Sum omløpsmidler 26.105.000 25.277.000 20.415.000 21.584.000 18.946.000
Sum eiendeler 26.639.000 26.038.000 21.442.000 21.985.000 19.525.000
Sum opptjent egenkapital 15.300.000 13.360.000 11.734.000 10.006.000 8.165.000
Sum egenkapital 16.751.000 14.811.000 13.186.000 11.457.000 8.455.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 250.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 9.888.000 11.226.000 8.256.000 10.278.000 10.997.000
Sum gjeld og egenkapital 26.639.000 26.037.000 21.441.000 21.985.000 19.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.276.000 66.973.000 60.550.000 57.984.000 49.388.000
Andre inntekter 558.000 571.000 386.000 420.000 546.000
Driftsinntekter 71.834.000 67.544.000 60.936.000 58.405.000 49.935.000
Varekostnad -37.588.000 -34.684.000 -32.711.000 -31.019.000 -25.399.000
Lønninger -19.533.000 -18.465.000 -15.610.000 -14.477.000 -13.395.000
Avskrivning -204.000 -262.000 -288.000 -256.000 -386.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.883.000 -11.875.000 -9.895.000 -8.911.000 -8.017.000
Driftskostnader -69.208.000 -65.286.000 -58.504.000 -54.663.000 -47.197.000
Driftsresultat 2.626.000 2.257.000 2.432.000 3.742.000 2.737.000
Finansinntekter 18.000 28.000 27.000 9.000 14.000
Finanskostnader -115.000 -135.000 -145.000 -158.000 -225.000
Finans -97.000 -107.000 -118.000 -149.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.940.000 1.626.000 1.728.000 2.533.000 1.896.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 98.000 102.000 143.000 160.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 13.000 45.000 119.000 135.000
Driftsløsøre 454.000 645.000 875.000 135.000 279.000
Sum varige driftsmidler 454.000 658.000 920.000 254.000 414.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 534.000 761.000 1.027.000 401.000 579.000
Varebeholdning 11.688.000 11.699.000 10.709.000 9.412.000 8.197.000
Kundefordringer 6.323.000 7.895.000 4.885.000 4.651.000 6.027.000
Andre fordringer 1.301.000 858.000 1.383.000 913.000 365.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.793.000 4.824.000 3.437.000 6.608.000 4.357.000
Sum omløpsmidler 26.105.000 25.277.000 20.415.000 21.584.000 18.946.000
Sum eiendeler 26.639.000 26.038.000 21.442.000 21.985.000 19.525.000
Sum opptjent egenkapital 15.300.000 13.360.000 11.734.000 10.006.000 8.165.000
Sum egenkapital 16.751.000 14.811.000 13.186.000 11.457.000 8.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 250.000 73.000
Leverandørgjeld 2.148.000 3.287.000 1.734.000 2.418.000 4.277.000
Betalbar skatt 566.000 521.000 544.000 1.001.000 557.000
Skyldig offentlige avgifter 4.575.000 4.994.000 3.626.000 3.869.000 3.552.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.598.000 2.425.000 2.353.000 2.990.000 2.612.000
Sum kortsiktig gjeld 9.888.000 11.226.000 8.256.000 10.278.000 10.997.000
Sum gjeld og egenkapital 26.639.000 26.037.000 21.441.000 21.985.000 19.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.217.000 14.051.000 12.159.000 11.306.000 7.949.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.5 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.0
Soliditet 62.9 56.9 61.5 52.1 43.3
Resultatgrad 3.7 3.3 4 6.4 5.5
Rentedekningsgrad 22.8 16.7 16.8 23.7 12.2
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.6 0.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 8.8 11.5 17.1 14.1
Signatur
16.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR
BODAHL-JOHANSEN SVEIN
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex