Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Boda AS
Juridisk navn:  Boda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48187725
Steinsvikkroken 60 Steinsvikkroken 60 Fax:
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990645531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/4/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adolfsen Consulting
Utvikling:
Omsetning  
  
28.47%
Resultat  
  
2663.92%
Egenkapital  
  
704.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.468.000 1.921.000 464.000 896.000 2.552.000
Resultat: 5.362.000 194.000 266.000 751.000 1.599.000
Egenkapital: 3.098.000 385.000 743.000 541.000 100.000
Regnskap for  Boda AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.468.000 1.921.000 464.000 896.000 2.552.000
Driftskostnader -1.847.000 -1.728.000 -216.000 -239.000 -957.000
Driftsresultat 620.000 193.000 248.000 658.000 1.595.000
Finansinntekter 4.741.000 1.000 18.000 94.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 4.741.000 1.000 18.000 93.000 4.000
Resultat før skatt 5.362.000 194.000 266.000 751.000 1.599.000
Skattekostnad -143.000 -52.000 -63.000 -180.000 -434.000
Årsresultat 5.218.000 142.000 202.000 570.000 1.165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.752.000 499.000 488.000 478.000 744.000
Sum omløpsmidler 3.525.000 791.000 467.000 430.000 1.088.000
Sum eiendeler 6.277.000 1.290.000 955.000 908.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital 2.998.000 285.000 643.000 441.000 0
Sum egenkapital 3.098.000 385.000 743.000 541.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 3.179.000 905.000 211.000 367.000 1.731.000
Sum gjeld og egenkapital 6.277.000 1.291.000 954.000 908.000 1.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.468.000 1.921.000 464.000 896.000 2.552.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.468.000 1.921.000 464.000 896.000 2.552.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.585.000 -1.350.000 -82.000 -96.000 -589.000
Avskrivning -11.000 -6.000 -6.000 -7.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -372.000 -128.000 -136.000 -354.000
Driftskostnader -1.847.000 -1.728.000 -216.000 -239.000 -957.000
Driftsresultat 620.000 193.000 248.000 658.000 1.595.000
Finansinntekter 4.741.000 1.000 18.000 94.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 4.741.000 1.000 18.000 93.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.505.000 -500.000 0 -130.000 -1.165.000
Årsresultat 5.218.000 142.000 202.000 570.000 1.165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 33.000 21.000 27.000 34.000
Sum varige driftsmidler 21.000 33.000 21.000 27.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.731.000 467.000 467.000 452.000 710.000
Sum anleggsmidler 2.752.000 499.000 488.000 478.000 744.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 552.000 268.000 253.000 148.000 254.000
Andre fordringer 2.526.000 133.000 88.000 85.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 389.000 126.000 198.000 817.000
Sum omløpsmidler 3.525.000 791.000 467.000 430.000 1.088.000
Sum eiendeler 6.277.000 1.290.000 955.000 908.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital 2.998.000 285.000 643.000 441.000 0
Sum egenkapital 3.098.000 385.000 743.000 541.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Leverandørgjeld 22.000 17.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 144.000 51.000 63.000 180.000 436.000
Skyldig offentlige avgifter 230.000 208.000 44.000 47.000 60.000
Utbytte -2.505.000 -500.000 0 -130.000 -1.165.000
Annen kortsiktig gjeld 278.000 128.000 103.000 10.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 3.179.000 905.000 211.000 367.000 1.731.000
Sum gjeld og egenkapital 6.277.000 1.291.000 954.000 908.000 1.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 346.000 -114.000 256.000 63.000 -643.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 2.2 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 2.2 1.2 0.7
Soliditet 49.4 29.8 77.9 59.6 5.5
Resultatgrad 25.1 1 53.4 73.4 62.5
Rentedekningsgrad 752.0 800.5
Gjeldsgrad 1 2.4 0.3 0.7 17.3
Total kapitalrentabilitet 85.4 1 27.9 82.8 87.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex