Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bod Og Bedring As
Juridisk navn:  Bod Og Bedring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langhusveien 4 Langhusveien 4 Fax:
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 818103492
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/2/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Co-X As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.86%
Resultat  
  
466.67%
Egenkapital  
  
25.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 513.000 428.000 47.000
Resultat: 11.000 -3.000 11.000
Egenkapital: 44.000 35.000 38.000
Regnskap for  Bod Og Bedring As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 513.000 428.000 47.000
Driftskostnader -502.000 -430.000 -37.000
Driftsresultat 11.000 -3.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 -3.000 11.000
Skattekostnad -2.000 0 -3.000
Årsresultat 8.000 -3.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 124.000 82.000 71.000
Sum eiendeler 124.000 82.000 71.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 5.000 8.000
Sum egenkapital 44.000 35.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 47.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 82.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.000 428.000 47.000
Andre inntekter 1.000 0 0
Driftsinntekter 513.000 428.000 47.000
Varekostnad 0 -51.000 0
Lønninger -15.000 -259.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -120.000 -36.000
Driftskostnader -502.000 -430.000 -37.000
Driftsresultat 11.000 -3.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -3.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 29.000 25.000 0
Kundefordringer 6.000 1.000 0
Andre fordringer 20.000 41.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 69.000 15.000 69.000
Sum omløpsmidler 124.000 82.000 71.000
Sum eiendeler 124.000 82.000 71.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 5.000 8.000
Sum egenkapital 44.000 35.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000
Betalbar skatt 2.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 34.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 13.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 47.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 82.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 35.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 2.2
Soliditet 35.5 42.7 53.5
Resultatgrad 2.1 -0.7 23.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.9 -3.7 15.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex