Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bod AS
Juridisk navn:  Bod AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46708105
C/O Mollestad Productions Møllefaret 46A C/O Mollestad Productions Møllefaret 46A Fax: 46708105
0750 Oslo 750 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989238175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -151.000 0 0 0
Egenkapital: -1.137.000 -1.137.000 -996.000 -995.000 -995.000
Regnskap for  Bod AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -150.000 0 0 0
Finans 0 -150.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 -151.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -151.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 210.000 210.000 210.000
Sum omløpsmidler 0 0 15.000 15.000 15.000
Sum eiendeler 75.000 75.000 225.000 225.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -1.237.000 -1.237.000 -1.096.000 -1.095.000 -1.095.000
Sum egenkapital -1.137.000 -1.137.000 -996.000 -995.000 -995.000
Sum langsiktig gjeld 939.000 939.000 939.000 939.000 939.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 273.000 282.000 282.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 75.000 225.000 226.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -150.000 0 0 0
Finans 0 -150.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -151.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 210.000 210.000 210.000
Sum anleggsmidler 75.000 75.000 210.000 210.000 210.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 15.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 15.000 15.000 15.000
Sum eiendeler 75.000 75.000 225.000 225.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -1.237.000 -1.237.000 -1.096.000 -1.095.000 -1.095.000
Sum egenkapital -1.137.000 -1.137.000 -996.000 -995.000 -995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 939.000 939.000 939.000 939.000 939.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 273.000 282.000 282.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 273.000 282.000 282.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 75.000 225.000 226.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -273.000 -273.000 -267.000 -267.000 -267.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -442.7 -440.3 -440.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
17.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex