Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo-Mar As
Juridisk navn:  Bo-Mar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62835070
Nygårdsvegen 102 Nygårdsvegen 102 Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 932313286
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.21%
Egenkapital  
  
-3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 114.000 0 744.000 1.253.000
Resultat: -5.000 96.000 -33.000 -255.000 -35.000
Egenkapital: -160.000 -155.000 -251.000 -217.000 38.000
Regnskap for  Bo-Mar As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 114.000 0 744.000 1.253.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -9.000 -965.000 -1.243.000
Driftsresultat -5.000 109.000 -9.000 -220.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -13.000 -25.000 -35.000 -47.000
Finans 0 -13.000 -25.000 -35.000 -43.000
Resultat før skatt -5.000 96.000 -33.000 -255.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 96.000 -33.000 -255.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 22.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 7.000 137.000 646.000
Sum eiendeler 0 2.000 7.000 137.000 668.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -255.000 -351.000 -317.000 -62.000
Sum egenkapital -160.000 -155.000 -251.000 -217.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 256.000 352.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 157.000 1.000 2.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 6.000 137.000 669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 744.000 1.253.000
Andre inntekter 0 114.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 114.000 0 744.000 1.253.000
Varekostnad 0 0 0 -764.000 -890.000
Lønninger 0 0 0 -62.000 -130.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -9.000 -139.000 -218.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -9.000 -965.000 -1.243.000
Driftsresultat -5.000 109.000 -9.000 -220.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 -13.000 -25.000 -35.000 -47.000
Finans 0 -13.000 -25.000 -35.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 96.000 -33.000 -255.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 22.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0 628.000
Kundefordringer 0 0 0 0 3.000
Andre fordringer 0 0 3.000 11.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 4.000 126.000 15.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 7.000 137.000 646.000
Sum eiendeler 0 2.000 7.000 137.000 668.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -255.000 -351.000 -317.000 -62.000
Sum egenkapital -160.000 -155.000 -251.000 -217.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 256.000 352.000 441.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 2.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 157.000 0 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 157.000 1.000 2.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 6.000 137.000 669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -155.000 6.000 135.000 456.000
Likviditetsgrad 1 0 0 7.0 68.5 3.4
Likviditetsgrad 2 0 0 7.1 68.6 0.1
Soliditet -4183.3 -158.4 5.7
Resultatgrad 95.6 -29.6 0.6
Rentedekningsgrad 8.4 -0.4 -6.3 0.3
Gjeldsgrad -1.0 -1.6 16.6
Total kapitalrentabilitet 5 -150.0 -160.6 1.8
Signatur
27.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex