Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bo'S Flissalg As
Juridisk navn:  Bo'S Flissalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91168797
Aremarkveien 42 Aremarkveien 42 Fax: 69188589
1792 Tistedal 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Østfold Halden
Org.nr: 992847662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Viking Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
73.89%
Egenkapital  
  
13.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.339.000 3.251.000 3.293.000 3.876.000 4.435.000
Resultat: 546.000 314.000 245.000 635.000 -359.000
Egenkapital: 1.501.000 1.321.000 1.084.000 901.000 438.000
Regnskap for  Bo'S Flissalg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.339.000 3.251.000 3.293.000 3.876.000 4.435.000
Driftskostnader -2.792.000 -2.932.000 -2.996.000 -3.217.000 -4.767.000
Driftsresultat 547.000 318.000 297.000 659.000 -332.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 9.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -55.000 -33.000 -46.000
Finans 0 -5.000 -53.000 -24.000 -27.000
Resultat før skatt 546.000 314.000 245.000 635.000 -359.000
Skattekostnad -126.000 -76.000 -62.000 -172.000 97.000
Årsresultat 420.000 238.000 183.000 462.000 -262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 658.000 707.000 556.000 812.000 738.000
Sum omløpsmidler 1.720.000 2.471.000 2.191.000 2.270.000 1.859.000
Sum eiendeler 2.378.000 3.178.000 2.747.000 3.082.000 2.597.000
Sum opptjent egenkapital 1.401.000 1.221.000 984.000 801.000 338.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.321.000 1.084.000 901.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 213.000 1.354.000 1.600.000 1.472.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 1.644.000 311.000 582.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 2.379.000 3.178.000 2.749.000 3.083.000 2.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.339.000 3.251.000 3.293.000 3.876.000 4.435.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.339.000 3.251.000 3.293.000 3.876.000 4.435.000
Varekostnad -1.472.000 -1.548.000 -1.354.000 -1.233.000 -1.867.000
Lønninger -680.000 -817.000 -1.033.000 -1.220.000 -1.456.000
Avskrivning -49.000 -75.000 -68.000 -131.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -591.000 -492.000 -541.000 -633.000 -1.349.000
Driftskostnader -2.792.000 -2.932.000 -2.996.000 -3.217.000 -4.767.000
Driftsresultat 547.000 318.000 297.000 659.000 -332.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 9.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -55.000 -33.000 -46.000
Finans 0 -5.000 -53.000 -24.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -240.000 0 0 0 0
Årsresultat 420.000 238.000 183.000 462.000 -262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 63.000
Fast eiendom 127.000 133.000 138.000 144.000 85.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 181.000 250.000 501.000 373.000
Sum varige driftsmidler 265.000 313.000 389.000 645.000 458.000
Sum finansielle anleggsmidler 393.000 393.000 167.000 167.000 217.000
Sum anleggsmidler 658.000 707.000 556.000 812.000 738.000
Varebeholdning 325.000 370.000 347.000 383.000 375.000
Kundefordringer 261.000 88.000 968.000 375.000 125.000
Andre fordringer 0 0 10.000 25.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.134.000 2.013.000 867.000 1.488.000 1.338.000
Sum omløpsmidler 1.720.000 2.471.000 2.191.000 2.270.000 1.859.000
Sum eiendeler 2.378.000 3.178.000 2.747.000 3.082.000 2.597.000
Sum opptjent egenkapital 1.401.000 1.221.000 984.000 801.000 338.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.321.000 1.084.000 901.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 213.000 1.354.000 1.600.000 1.472.000
Leverandørgjeld 159.000 38.000 57.000 172.000 101.000
Betalbar skatt 126.000 76.000 62.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 151.000 124.000 242.000 221.000
Utbytte -240.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 1.380.000 68.000 92.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 824.000 1.644.000 311.000 582.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 2.379.000 3.178.000 2.749.000 3.083.000 2.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 896.000 827.000 1.880.000 1.688.000 1.173.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 7 3.9 2.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 5.9 3.3 2.2
Soliditet 63.1 41.6 39.4 29.2 16.9
Resultatgrad 16.4 9.8 9 17.0 -7.5
Rentedekningsgrad 5 5 5.4 20.2 -6.8
Gjeldsgrad 0.6 1.4 1.5 2.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 2 1 10.9 21.7 -12.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex