Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Blueroom AS
Juridisk navn:  Blueroom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93027092
Tonsenveien 36 Tonsenveien 36 Fax:
0587 Oslo 587 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 880110322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/4/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.57%
Resultat  
  
4281.82%
Egenkapital  
  
72.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.430.000 969.000 1.219.000 1.204.000 1.073.000
Resultat: 482.000 11.000 303.000 256.000 518.000
Egenkapital: 915.000 530.000 522.000 292.000 480.000
Regnskap for  Blueroom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.430.000 969.000 1.219.000 1.204.000 1.073.000
Driftskostnader -991.000 -959.000 -917.000 -948.000 -557.000
Driftsresultat 439.000 10.000 303.000 256.000 517.000
Finansinntekter 43.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -1.000
Finans 43.000 1.000 1.000 -1.000 3.000
Resultat før skatt 482.000 11.000 303.000 256.000 518.000
Skattekostnad -97.000 -3.000 -73.000 -64.000 -140.000
Årsresultat 385.000 8.000 230.000 192.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 29.000 32.000 11.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 676.000 859.000 551.000 864.000
Sum eiendeler 1.236.000 705.000 891.000 562.000 877.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 430.000 422.000 192.000 380.000
Sum egenkapital 915.000 530.000 522.000 292.000 480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 321.000 175.000 369.000 270.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 1.236.000 705.000 891.000 562.000 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.430.000 969.000 1.219.000 1.204.000 1.073.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.430.000 969.000 1.219.000 1.204.000 1.073.000
Varekostnad -16.000 -20.000 -12.000 -44.000 0
Lønninger -871.000 -837.000 -827.000 -839.000 -527.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -102.000 -78.000 -65.000 -30.000
Driftskostnader -991.000 -959.000 -917.000 -948.000 -557.000
Driftsresultat 439.000 10.000 303.000 256.000 517.000
Finansinntekter 43.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -1.000
Finans 43.000 1.000 1.000 -1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 385.000 8.000 230.000 192.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 12.000 15.000 5.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 17.000 17.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 147.000 29.000 32.000 11.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 77.000 130.000 230.000 32.000 198.000
Andre fordringer 219.000 47.000 0 11.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 793.000 500.000 628.000 508.000 646.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 676.000 859.000 551.000 864.000
Sum eiendeler 1.236.000 705.000 891.000 562.000 877.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 430.000 422.000 192.000 380.000
Sum egenkapital 915.000 530.000 522.000 292.000 480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 85.000 0 84.000 63.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 135.000 88.000 142.000 126.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 84.000 143.000 82.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 175.000 369.000 270.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 1.236.000 705.000 891.000 562.000 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 768.000 501.000 490.000 281.000 468.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.9 2.3 2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.4 3.9 2.3 2 2.2
Soliditet 7 75.2 58.6 5 54.8
Resultatgrad 30.7 1 24.9 21.3 48.2
Rentedekningsgrad 85.3 521.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.7 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 3 1.6 34.1 45.9 59.5
Signatur
30.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex