Blomsterdalen Senter AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90504379
Postboks 24 Lilandsvegen 3 Fax: 55214160
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986327347
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.83%
Resultat  
  
47.9%
Egenkapital  
  
-2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.001.000 10.106.000 7.430.000 7.086.000 6.897.000
Resultat: 1.442.000 975.000 1.680.000 2.250.000 2.372.000
Egenkapital: 2.670.000 2.744.000 2.070.000 11.826.000 12.144.000
Regnskap for  Blomsterdalen Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.001.000 10.106.000 7.430.000 7.086.000 6.897.000
Driftskostnader -5.871.000 -8.431.000 -5.326.000 -4.399.000 -4.037.000
Driftsresultat 2.130.000 1.675.000 2.105.000 2.687.000 2.859.000
Finansinntekter 563.000 446.000 638.000 666.000 660.000
Finanskostnader -1.251.000 -1.146.000 -1.063.000 -1.102.000 -1.148.000
Finans -688.000 -700.000 -425.000 -436.000 -488.000
Resultat før skatt 1.442.000 975.000 1.680.000 2.250.000 2.372.000
Skattekostnad -318.000 -300.000 -427.000 -568.000 -640.000
Årsresultat 1.124.000 675.000 1.254.000 1.682.000 1.731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.890.000 42.148.000 42.301.000 49.736.000 50.091.000
Sum omløpsmidler 3.099.000 1.779.000 2.845.000 2.753.000 3.657.000
Sum eiendeler 44.989.000 43.927.000 45.146.000 52.489.000 53.748.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 675.000 0 8.867.000 9.185.000
Sum egenkapital 2.670.000 2.744.000 2.070.000 11.826.000 12.144.000
Sum langsiktig gjeld 38.857.000 38.857.000 40.760.000 39.130.000 40.212.000
Sum kortsiktig gjeld 3.461.000 2.326.000 2.315.000 1.533.000 1.392.000
Sum gjeld og egenkapital 44.989.000 43.928.000 45.145.000 52.488.000 53.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.181.000 6.003.000 5.843.000 5.614.000 5.326.000
Andre inntekter 1.820.000 4.103.000 1.587.000 1.472.000 1.571.000
Driftsinntekter 8.001.000 10.106.000 7.430.000 7.086.000 6.897.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.123.000 -1.127.000 -993.000 -514.000 -88.000
Avskrivning -1.749.000 -1.948.000 -1.821.000 -1.648.000 -1.658.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.999.000 -5.356.000 -2.512.000 -2.237.000 -2.291.000
Driftskostnader -5.871.000 -8.431.000 -5.326.000 -4.399.000 -4.037.000
Driftsresultat 2.130.000 1.675.000 2.105.000 2.687.000 2.859.000
Finansinntekter 563.000 446.000 638.000 666.000 660.000
Finanskostnader -1.251.000 -1.146.000 -1.063.000 -1.102.000 -1.148.000
Finans -688.000 -700.000 -425.000 -436.000 -488.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.124.000 675.000 1.254.000 1.682.000 1.731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 626.000 466.000 211.000 126.000 0
Fast eiendom 22.624.000 23.728.000 25.305.000 26.882.000 28.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 379.000 2.606.000 705.000 252.000
Sum varige driftsmidler 23.132.000 24.107.000 27.912.000 27.587.000 28.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.132.000 17.575.000 14.178.000 22.023.000 21.373.000
Sum anleggsmidler 41.890.000 42.148.000 42.301.000 49.736.000 50.091.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 613.000 407.000 413.000 338.000 405.000
Andre fordringer 125.000 138.000 139.000 200.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.360.000 1.234.000 2.293.000 2.215.000 3.117.000
Sum omløpsmidler 3.099.000 1.779.000 2.845.000 2.753.000 3.657.000
Sum eiendeler 44.989.000 43.927.000 45.146.000 52.489.000 53.748.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 675.000 0 8.867.000 9.185.000
Sum egenkapital 2.670.000 2.744.000 2.070.000 11.826.000 12.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.857.000 38.857.000 40.760.000 39.130.000 40.212.000
Leverandørgjeld 181.000 196.000 493.000 385.000 218.000
Betalbar skatt 139.000 555.000 272.000 696.000 765.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 274.000 295.000 233.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.879.000 1.301.000 1.255.000 218.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 3.461.000 2.326.000 2.315.000 1.533.000 1.392.000
Sum gjeld og egenkapital 44.989.000 43.928.000 45.145.000 52.488.000 53.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -362.000 -547.000 530.000 1.220.000 2.265.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.2 1.8 2.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.2 1.8 2.7
Soliditet 5.9 6.2 4.6 22.5 22.6
Resultatgrad 26.6 16.6 28.3 37.9 41.5
Rentedekningsgrad 1.7 1.5 2 2.4 3.1
Gjeldsgrad 15.8 1 20.8 3.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 6 4.8 6.1 6.4 6.5
Signatur
23.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex