Blomsterdalen Holding AS
Juridisk navn:  Blomsterdalen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90792206
c/o Formuesforvaltning AS Postboks 13 Sentrum Husøystrand 5B Fax:
5803 Bergen 3132 Husøysund
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 989215833
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.35%
Resultat  
  
-80.6%
Egenkapital  
  
0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 365.000 1.274.000 5.007.000 399.000 2.619.000
Resultat: 226.000 1.165.000 4.882.000 285.000 2.508.000
Egenkapital: 37.732.000 37.505.000 36.340.000 31.958.000 31.672.000
Regnskap for  Blomsterdalen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 365.000 1.274.000 5.007.000 399.000 2.619.000
Driftskostnader -128.000 -107.000 -143.000 -131.000 -150.000
Driftsresultat 238.000 1.168.000 4.865.000 268.000 2.468.000
Finansinntekter 2.000 2.000 18.000 18.000 40.000
Finanskostnader -13.000 -4.000 0 0 0
Finans -11.000 -2.000 18.000 18.000 40.000
Resultat før skatt 226.000 1.165.000 4.882.000 285.000 2.508.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 1.165.000 4.882.000 285.000 2.508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.982.000 32.942.000
Sum eiendeler 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.982.000 32.942.000
Sum opptjent egenkapital 36.806.000 36.579.000 35.414.000 31.031.000 30.746.000
Sum egenkapital 37.732.000 37.505.000 36.340.000 31.958.000 31.672.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 1.504.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 0 519.000 24.000 1.270.000
Sum gjeld og egenkapital 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.981.000 32.942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 365.000 1.274.000 5.007.000 399.000 2.619.000
Driftsinntekter 365.000 1.274.000 5.007.000 399.000 2.619.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -107.000 -143.000 -131.000 -150.000
Driftskostnader -128.000 -107.000 -143.000 -131.000 -150.000
Driftsresultat 238.000 1.168.000 4.865.000 268.000 2.468.000
Finansinntekter 2.000 2.000 18.000 18.000 40.000
Finanskostnader -13.000 -4.000 0 0 0
Finans -11.000 -2.000 18.000 18.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 -489.000
Årsresultat 226.000 1.165.000 4.882.000 285.000 2.508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.000 297.000 0 0
Sum investeringer 38.059.000 38.495.000 36.078.000 31.218.000 29.326.000
Kasse, bank 330.000 510.000 484.000 764.000 3.616.000
Sum omløpsmidler 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.982.000 32.942.000
Sum eiendeler 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.982.000 32.942.000
Sum opptjent egenkapital 36.806.000 36.579.000 35.414.000 31.031.000 30.746.000
Sum egenkapital 37.732.000 37.505.000 36.340.000 31.958.000 31.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 577.000 1.504.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 -489.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 0 16.000 16.000 781.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 0 519.000 24.000 1.270.000
Sum gjeld og egenkapital 38.389.000 39.009.000 36.859.000 31.981.000 32.942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.309.000 39.009.000 36.340.000 31.958.000 31.672.000
Likviditetsgrad 1 479.9 7 1332.6 25.9
Likviditetsgrad 2 479.9 0 7 1332.6 26.0
Soliditet 98.3 96.1 98.6 99.9 96.1
Resultatgrad 65.2 91.7 97.2 67.2 94.2
Rentedekningsgrad 18.3 2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 3 13.2 0.9 7.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex